Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 5, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Wijziging van titel 7.12 BW vanwege de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Trefwoorden aanneming van werk, aansprakelijkheid na oplevering, bouwwerk
Auteurs Prof. mr. C.E.C. Jansen
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 1 januari 2024 wijzigt titel 7.12 BW ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze bijdrage geeft een overzicht van de wijzigingen en problematiseert vanuit een juridisch-technisch perspectief de introductie van een aantal nieuwe bepalingen die zien op de oplevering van bouwwerken en de daaraan verbonden rechtsgevolgen.


Prof. mr. C.E.C. Jansen
Prof. mr. C.E.C. Jansen is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Opzegging van bancaire relaties

Van ING/De Keijzer Beheer naar ING/Yin Yang

Trefwoorden contractsvrijheid, zakelijke klanten, zorgplicht, belangenafweging, categoriale opzegging
Auteurs Mr. A.J. Haasjes en Mr. M. Heezen
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel betreft een uiteenzetting van het juridisch kader ten aanzien van het recht van een bank om een bankrelatie te weigeren en op te zeggen. Daarnaast bespreekt het artikel hoe dit juridisch kader na ING/Ying Yang II in de praktijk wordt toegepast.


Mr. A.J. Haasjes
Mr. A.J. Haasjes is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

Mr. M. Heezen
Mr. M. Heezen is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.
Artikel

Twee uitspraken van de Hoge Raad over het recht van de consument-verzekerde op vergoeding van zijn expertisekosten (art. 7:959 lid 1 BW)

Trefwoorden verzekering, schadevaststelling, kosten, contra-expert, schade-expert
Auteurs Mr. K. Engel
SamenvattingAuteursinformatie

    De auteur bespreekt HR 28 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:81 en HR 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1174. De Hoge Raad heeft zich in deze arresten uitgesproken over het recht van de consument-verzekerde op vergoeding van gemaakte expertisekosten en de ruimte die verzekeraars hebben om dit recht te beperken.


Mr. K. Engel
Mr. K. Engel werkt bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Hij is lid van de geschillencommissie van het Kifid, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Schadevergoeding bij bevrijdende verjaring, iets nieuws onder de zon?

Trefwoorden bezit, kwade trouw, Heusden, wetenschap, (in) natura
Auteurs Mr. B. van der Wal
SamenvattingAuteursinformatie

    Bijna zes jaar na het wijzen van het arrest Gemeente Heusden/X heeft de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen over bevrijdende verjaring. In dit artikel onderzoekt de auteur of de Hoge Raad de lijn van Gemeente Heusden/X doorzet, en zo ja, of daarbij nieuwe elementen zijn geïntroduceerd.


Mr. B. van der Wal
Mr. B. van der Wal is jurist bij Staatsbosbeheer.