Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 6, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open DORA: meer veiligheid door wisselwerking tussen toezichtrecht en civiel recht

Trefwoorden ICT-contracten, financiële entiteiten, leveranciers, ICT-diensten, toezicht
Auteurs Mr. K. Christianen
SamenvattingAuteursinformatie

    De Digital Operational Resilience Act (DORA) beoogt het vergroten van digitale weerbaarheid in de Europese financiële sector. DORA bevat vereisten omtrent risicobeheer en beveiliging van ICT-systemen van financiële entiteiten (en hun leveranciers) waarvoor het bestuur eindverantwoordelijkheid draagt, waaronder verplichtingen aan ICT-contracten met leveranciers. Rechtstreeks toezicht op leveranciers wordt geïntroduceerd.


Mr. K. Christianen
Mr. K. Christianen is Senior Legal Counsel Contracting & IT bij de Coöperatieve Rabobank U.A. te Utrecht.
Artikel

Tokens as objects of property law: a technical approach

Trefwoorden asset stapling, tokenization, blockchain, wallet, gedecentraliseerd netwerk
Auteurs Mr. L.D. van Setten
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel poogt de verschillende functionele kenmerken van ‘cryptografische tokens’ te beschrijven en in een eigendomsrechtelijk kader the plaatsen. Vanwege de cryptografie verwerven tokens duurzaamheid en onafhankelijkheid, waardoor zij in principe het object van eigendom kunnen zijn. Maar niet altijd, zodat de vraag is: wanneer zijn tokens het object van eigendomsrechten en wanneer niet?


Mr. L.D. van Setten
Mr. L.D. van Setten is Director & General Counsel at Trilitech, London.
Artikel

Jurisdictieperikelen na Skanska en Sumal

Trefwoorden bevoegdheid, private handhaving, mededingingsrecht, ondernemingsbegrip, ankergedaagde
Auteurs Mr. drs. T.S. Hoyer
SamenvattingAuteursinformatie

    De rechtspraak worstelt met de gevolgen van de arresten Skanska en Sumal voor de toepassing van art. 8 lid 1 Brussel I-bis. Dit artikel behandelt de vragen die het gerechtshof Amsterdam voornemens is aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen.


Mr. drs. T.S. Hoyer
Mr. drs. T.S. Hoyer is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag.
Artikel

Het veranderende speelveld voor procesfinanciering

Trefwoorden Europees Parlement, WAMCA, Claimcode, richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten, Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten
Auteurs Mr. J.W. Leedekerken en Mr. E.A.J. Schoenmakers
SamenvattingAuteursinformatie

    Er gebeurt de laatste tijd veel op het gebied van procesfinanciering door derden. In dit artikel staan de auteurs stil bij dit veranderende speelveld en de gevolgen daarvan voor collectieve acties in Nederland op grond van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA).


Mr. J.W. Leedekerken
Mr. J.W. Leedekerken is partner bij Van Doorne te Amsterdam.

Mr. E.A.J. Schoenmakers
Mr. E.A.J. Schoenmakers is advocaat bij Van Doorne te Amsterdam.