Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 7-8, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Kunst in het vermogensrecht

Redactioneel

Trefwoorden Kunstrecht
Auteurs Mr. B. Bierman, Mr. E.M. van Orsouw en Mr. R.M. de Winter
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit redactioneel wordt het centrale onderwerp van dit themanummer toegelicht en wordt nader ingegaan op de bijdragen die in het nummer aan de orde komen.


Mr. B. Bierman
Mr. B. Bierman is advocaat-partner bij Finnius te Amsterdam.

Mr. E.M. van Orsouw
Mr. E.M. van Orsouw is partner bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

Mr. R.M. de Winter
Mr. R.M. de Winter is raadsheer bij gerechtshof Amsterdam.
Artikel

De bijzondere band tussen kunstenaar en kunstwerk

Een balans tussen de belangen van de kunstenaar en de kunsteigenaar

Trefwoorden auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, volgrecht, leenrecht, beperkingen
Auteurs Mr. V.S. Bouman
SamenvattingAuteursinformatie

  De verkoop van een kunstwerk betekent niet het einde van de band tussen werk en kunstenaar. Die houdt aanspraak op vergoedingen, en kan de eigenaar beperken in het genot van zijn eigendom. Deze bijdrage bespreekt de rechten van de kunstenaar, en de grenzen die de wet stelt ten gunste van de kunsteigenaar.


Mr. V.S. Bouman
Mr. V.S. Bouman is partner bij Wieringa Advocaten te Amsterdam.
Artikel

Access_open De probleemeigenaar: vermogensrechtelijke aspecten van kunst in de openbare ruimte

Een tour d’horizon

Trefwoorden buitenkunst, opdrachtovereenkomst, auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, eigendom
Auteurs Mr. M.R. de Zwaan en Mr. C.H. Kan
SamenvattingAuteursinformatie

  Bespreking van de vermogensrechtelijke aspecten van kunst in de openbare ruimte, met een centrale rol voor de contractuele verhouding tussen de opdrachtgever en de kunstenaar en als terugkerend thema het spanningsveld tussen de stoffelijke eigendom (meestal berustend bij de opdrachtgever) en de geestelijke eigendom van het kunstwerk, die veelal bij de maker/kunstenaar berust.


Mr. M.R. de Zwaan
Mr. M.R. de Zwaan is advocaat bij Bremer & De Zwaan te Amsterdam.

Mr. C.H. Kan
Mr. C.H. Kan is advocaat bij Bremer & De Zwaan te Amsterdam.
Artikel

Kunst als onderpand voor een lening

Trefwoorden pandrecht, beschermd cultuurgoed, Erfgoedwet, bruikleen, bodemrecht
Auteurs Prof. mr. T.H.D. Struycken en Mr. T.A. van Polanen
SamenvattingAuteursinformatie

  Kunstwerken zijn naar hun aard heel geschikt voor verpanding tot zekerheid van terugbetaling van een lening. De eigenaardigheden van kunstwerken vergen wel enige aandacht van de pandnemer, zeker als ook de Erfgoedwet van toepassing is. Deze bijdrage geeft een overzicht van de aandachtspunten, ook voor een bruiklener van verpande kunst.


Prof. mr. T.H.D. Struycken
Prof. mr. T.H.D. Struycken is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam en hoogleraar financiering en zekerheden en insolventierecht aan het Molengraaff Instituut te Utrecht.

Mr. T.A. van Polanen
Mr. T.A. van Polanen is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.
Artikel

Dynamische erfgoedbescherming als tandeloze tijger

Een kritische beschouwing van de aangekondigde wetswijziging van de Erfgoedwet

Trefwoorden grondrechtenbeperking, uitvoervergunning, beschermwaardigheid, kunst, cultuurgoed
Auteurs Mr. M. Visser LLM en Mr. A.G.D.M. van Hoek LLM
SamenvattingAuteursinformatie

  In 2019 is gebleken dat het Nederlandse beleid voor bescherming van belangrijke cultuurgoederen te terughoudend is. Een daarop aangekondigde wijziging van de Erfgoedwet beoogt exportregels aan te scherpen en particulieren meer te involveren; de praktische effecten ervan zijn nog onduidelijk. Bij gebrek aan structurele fondsen zal de cultuurbeschermingsregelgeving tandeloos blijven.


Mr. M. Visser LLM
Mr. M. Visser LLM is advocaat bij Bergh Stoop & Sanders te Amsterdam.

Mr. A.G.D.M. van Hoek LLM
Mr. A.G.D.M. van Hoek LLM is advocaat bij Bergh Stoop & Sanders te Amsterdam.
Artikel

Restitutie van betwiste kunst vanuit een juridisch perspectief

Trefwoorden kunst, cultuurgoederen, kolonialisme, mensenrechten, internationaal eigendomsrecht
Auteurs Mr. dr. E. Campfens
SamenvattingAuteursinformatie

  Voor regels voor betwiste kunst moet worden gekeken naar internationaal cultureel erfgoedrecht, een groeiend rechtsgebied waarbij de bescherming van cultureel erfgoed centraal staat. Trends zijn daarbij, enerzijds, een ‘humanisering’ – met als gevolg dat historische roofkunst in het licht van mensenrechten kunnen worden gezien -, en anderzijds de criminalisering van invoer en handel in illegaal uitgevoerde cultuurgoederen - vooral van belang voor hedendaagse roofkunst.


Mr. dr. E. Campfens
Mr. dr. E. Campfens is wetenschappelijk onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden.
Artikel

Immuniteit van dwangmaatregelen voor aan Nederland uitgeleende cultuurvoorwerpen van vreemde staten

Trefwoorden gewoonterecht, tentoonstelling, collectiemobiliteit, kunstuitlenen, beslaglegging
Auteurs Mr. dr. A. van Woudenberg
SamenvattingAuteursinformatie

  In 2012 concludeerde ik dat een relatief jonge regel van gewoonterecht bestaat op grond waarvan cultuurgoederen die toebehoren aan een vreemde staat en zich voor een tijdelijke expositie bevinden in een derde land immuun zijn voor dwangmaatregelen. Dit artikel beziet hoe de rechtsontwikkeling in, en statenpraktijk van, Nederland sindsdien is verlopen en concludeert dat de Nederlandse handelwijze de betreffende gewoonterechtelijke regels heeft versterkt.


Mr. dr. A. van Woudenberg
Mr. dr. A. van Woudenberg is momenteel plaatsvervangend ambassadeur van de Nederlandse Ambassade in Astana, Kazachstan. Hij is in 2011 gepromoveerd op het thema State Immunity and Cultural Objects on Loan. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.
Artikel

Over authenticiteit, veilinghuizen en experts

Aansprakelijkheid in de kunsthandel voor gebrekkige dienstverlening

Trefwoorden veilingcatalogus, authenticiteitscertificaat, cultuurgoederen, openbare verkoop, overeenkomst van opdracht
Auteurs Prof. dr. B. Demarsin
SamenvattingAuteursinformatie

  De kunsthandel is een gespecialiseerde sector, waarin kunstexperts en veilinghuizen via veilingcatalogi en authenticiteitscertificaten een belangrijke rol spelen bij het correct toeschrijven van de verhandelde cultuurgoederen. Gelet op het belang ervan ontleedt deze bijdrage de rechtspositie van die veilinghuizen en kunstexperts en plaatst die in een rechtsvergelijkend perspectief.


Prof. dr. B. Demarsin
Prof. dr. B. Demarsin is hoogleraar Kunst- & Cultureel Erfgoedrecht aan de KU Leuven.
Artikel

NFT’s: de emancipatie van het digitale ding

Trefwoorden blockchain., goederenrecht., vermogensrecht, zaaksbegrip, digitaal
Auteurs Mr. J. Sprey
SamenvattingAuteursinformatie

  De NFT is een nieuw digitaal fenomeen op de blockchain. De NFT maakt een unieke verhandelbare koppeling met informatie mogelijk. Dat alles in een decentraal georganiseerd autonoom wereldwijd systeem. De auteur onderzoekt welke positie literatuur en jurisprudentie de NFT in het vermogensrecht geven. En doet zelf suggesties voor een duurzame oplossing.


Mr. J. Sprey
Mr. J. Sprey is advocaat bij Versteeg Wigman Sprey advocaten te Amsterdam.