Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 9, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Een hoofdopstalrecht voor duurzame werken in zo ruim mogelijke zin

Trefwoorden verduurzaming, appartementencomplex, opstalrecht, WKO, energietransitie
Auteurs Mr. J.A. van den Bos en Mr. L.M. de Hoog
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel bespreekt uitdagingen van verduurzaming van appartementencomplexen, vooral met betrekking tot het vestigen van opstalrechten voor duurzame installaties zoals warmte- en koudeopslag (WKO). De auteurs introduceren een structuur met hoofd- en onderopstalrecht, waarbij een breed en abstract hoofdopstalrecht wordt gevestigd dat ook ruimte biedt voor toekomstige, nu nog onbekende, duurzame werken. Hiermee ontstaat een flexibele juridische structuur die verduurzaming kan bevorderen.


Mr. J.A. van den Bos
Mr. J.A. van den Bos is kandidaat-notaris bij Houthoff te Amsterdam.

Mr. L.M. de Hoog
Mr. L.M. de Hoog is kandidaat-notaris bij Houthoff te Amsterdam.
Artikel

Mag de verzekeraar die de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek schendt, het verkregen bewijs gebruiken?

Trefwoorden verzekeringsfraude, fraudebestrijding, onrechtmatige bewijsvergaring, bewijsuitsluiting, schadevergoeding
Auteurs Mr. L.K. de Haan en Mr. M. Vrijenhoek
SamenvattingAuteursinformatie

    Stel dat de verzekeraar fraudeonderzoek doet maar zijn eigen regels niet volgt. Moet dan bij fraude het onderzoeksresultaat buiten beschouwing worden gelaten? Er wordt wel bepleit dat dit inderdaad de consequentie moet zijn. Daar zijn de auteurs het niet mee eens. Zij zien meer heil in toepassing van het schadevergoedingsrecht.


Mr. L.K. de Haan
Mr. L.K. de Haan is advocaat bij V&A Advocaten te Rotterdam.

Mr. M. Vrijenhoek
Mr. M. Vrijenhoek is advocaat bij V&A Advocaten te Rotterdam.
Artikel

Bankgaranties: regresvorderingen na homologatie van een WHOA-akkoord

Trefwoorden faillissement, letter of credit, garantiefaciliteit, onderhands akkoord, verhaal
Auteurs Mr. S.B.A. Heumakers
SamenvattingAuteursinformatie

    Art 370 lid 2 Fw zou tot gevolg moeten hebben dat de vorderingen van een steller van een bankgarantie na homologatie van een WHOA-akkoord alleen worden geraakt door dat akkoord als de steller bij dat akkoord is betrokken en diens rang gerespecteerd.


Mr. S.B.A. Heumakers
Mr. S.B.A. Heumakers is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.
Artikel

Zijn er drempels voor (het mogen aannemen van) immateriële schade onder de AVG?

Trefwoorden inbreuk, artikel 82 AVG, massaschadeclaim, persoonsgegevens, schadevergoeding
Auteurs Mr. E. Troll
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 4 mei 2023 oordeelde het Europese Hof dat een inbreuk op de AVG op zichzelf niet reeds recht geeft op schadevergoeding; een individu moet bewijzen dat de inbreuk schade tot gevolg heeft. Maar wanneer is sprake van ‘immateriële schade’? In Nederlandse jurisprudentie wordt nationaal recht gebruikt om te beoordelen of schade voor vergoeding in aanmerking komt, wat leidt tot vragen over de verenigbaarheid met het HvJ EU-arrest.


Mr. E. Troll
Mr. E. Troll is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.