M_en_m_omslag_large
Rss

Markt & Mededinging

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Markt, milieu en muggenzifterij

Auteurs Eric van Damme
Auteursinformatie

Eric van Damme
Prof. dr. E.E.C. van Damme is werkzaam bij het Departement Economie en TILEC van de Universiteit Tilburg.
Artikel

Access_open ‘The good, the bad and the ugly’ van het nieuwe recht op toegang tot data in de Dataverordening

Trefwoorden Internet of Things, datamarkten, dataportabiliteit, gegevensbescherming, toezicht
Auteurs Inge Graef
SamenvattingAuteursinformatie

    In februari 2022 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Dataverordening geïntroduceerd. Dit artikel gaat na in welke mate het voorstel kan bijdragen aan het bereiken van het overkoepelende doel van de Europese datastrategie, namelijk het bevorderen van het delen van data om zo innovatie en economische groei mogelijk te maken. Hoewel het voorstel voor de Dataverordening vanuit dit oogpunt enkele sterke punten kent, laat het voorstel ook ruimte voor verbeteringen die wellicht nog tijdens het wetgevingsproces meegenomen kunnen worden.


Inge Graef
Mr. dr. I. Graef is universitair hoofddocent bij Tilburg University, verbonden aan de onderzoeksinstituten TILT en TILEC.
Artikel

Google, Intel en de AEC-test – verwarring ontrafeld

Trefwoorden misbruik economische machtspositie, as efficient competitor test, uitsluitingsrichtsnoeren, concurrentieverstorende afscherming, kortingen
Auteurs Jan Peter van der Veer en Theon van Dijk
SamenvattingAuteursinformatie

    Naar aanleiding van de recente uitspraken van het Gerecht in Google Shopping en Intel bekijken we in dit artikel de rol van de as efficient competitor-test tegen de achtergrond van de op effecten gebaseerde benadering bij mogelijk uitsluitingsgedrag. Volgens deze benadering zijn gedragingen van dominante ondernemingen die ertoe leiden dat inefficiënte concurrenten de markt verlaten niet mededingingsbeperkend als consumenten hierdoor niet geschaad worden. De as efficient competitor -test vormt voor prijsgerelateerd gedrag een nuttig hulpmiddel binnen dit kader.


Jan Peter van der Veer
Drs. J.P. van der Veer is partner bij RBB Economics.

Theon van Dijk
Dr. T.W.P. van Dijk is partner bij RBB Economics.
Artikel

De (on)begrensde bevoegdheid van de nationale rechters in grensoverschrijdende follow-on mededingingszaken

Trefwoorden jurisdictie, kartelschade, mededinging, ankergedaagde, Erfolgsort
Auteurs Bas Braeken, Timo Hieselaar en Jade Versteeg
SamenvattingAuteursinformatie

    Een steeds terugkerende vraag bij follow-on mededingingszaken is welke nationale rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van slachtoffers van de mededingingsinbreuk. Het Hof van Justitie heeft met zijn arresten Sumal en ENEL de mogelijkheden voor nationale rechters om rechtsmacht aan te nemen, uitgebreid. In deze arresten verduidelijkt het Hof van Justitie het Unierechtelijke ondernemingsbegrip alsook het juridisch kader rondom de (zij- en neerwaartse) aansprakelijkheid van entiteiten binnen dezelfde onderneming. Dit artikel bespreekt de bijzondere bevoegdheidsbepalingen op basis waarvan nationale rechters rechtsmacht kunnen aannemen, waaronder het bestaan van een ankergedaagde en de Handlungsort en Erfolgsort.


Bas Braeken
Mr. B.J.H. Braeken is advocaat-partner bij bureau Brandeis.

Timo Hieselaar
Mr. T.C. Hieselaar is advocaat bij bureau Brandeis.

Jade Versteeg
Mr. X.Y.G. Versteeg is advocaat bij bureau Brandeis.
Column

Opening van zaken

Auteurs Winfred Knibbeler
Auteursinformatie

Winfred Knibbeler
Mr. W. Knibbeler is advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.