Maandblad voor Ondernemingsrecht, Aflevering 10-11 2019

Het voorontwerp voor de wet uitbreiding meldplichten aandeelhouders

Mr. D.P. van Kleef

Noten