Maandblad voor Ondernemingsrecht, Aflevering 3-4 2019

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen in relatie tot sectorale regels en governancecodes voor stichtingen

Mr. dr. M.J. van Uchelen-Schipper

Noten