Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 10-11, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De board observer in de Nederlandse vennootschap

Een verkenning van een Angelsaksische figuur in het Nederlandse ondernemingsrecht

Trefwoorden contractuele bevoegdheden, informatierechten, geheimhouding, faillissementsaansprakelijkheid, feitelijk bestuurder
Auteurs Mr. W. Peters
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage gaat de auteur in op de Angelsaksische board observer. In toenemende mate komt deze figuur voor bij Nederlandse (beurs)vennootschappen. De auteur bespreekt onder andere de achtergrond van deze figuur en de diverse bevoegdheden die hem zoal contractueel toekomen. Hij sluit af met enkele bespiegelingen ten aanzien van aansprakelijkheidsrisico’s.


Mr. W. Peters
Mr. W. Peters is onderzoeker en docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.
Artikel

Commissaris met financieel belang

Aandachtspunten bij de taakuitoefening ten tijde van een overname

Trefwoorden raad van commissarissen, onafhankelijkheid, tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling
Auteurs Mr. B.J. Beens en Mr. drs. G. De Jong
SamenvattingAuteursinformatie

    De auteurs bespreken de positie van de commissaris met een financieel belang in geval van een overnamesituatie. Zij behandelen daarbij (1) de taak van de raad van commissarissen, (2) de onafhankelijkheid en (3) de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen, en formuleren aandachtspunten voor de taakuitoefening ten tijde van een overname.


Mr. B.J. Beens
Mr. B.J. Beens is advocaat bij Loyens en Loeff te Amsterdam.

Mr. drs. G. De Jong
Mr. drs. G. de Jong is advocaat bij Loyens en Loeff te Amsterdam en buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Artikel

Access_open Verslag van het symposium ‘10 jaar flex-BV’ van de Universiteit Utrecht

Trefwoorden modernisering, expertgroep, reflexwerking, digitalisering, flexibilisering
Auteurs Mr. W. Peters
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage bevat een verslag van het symposium ‘10 jaar flex-BV’ van de Universiteit Utrecht, georganiseerd op 29 september 2022. De auteur geeft een inhoudelijke weergave van de plenaire voordrachten die tijdens dit symposium door diverse sprekers uit de wetenschap en de praktijk zijn gegeven.


Mr. W. Peters
Mr. W. Peters is onderzoeker en docent aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.
Artikel

Natuur en rechtspersoonlijkheid

Trefwoorden ecologie, economie, contract, conflict, veranderlijkheid van het recht
Auteurs Prof. dr. R. ten Bos
SamenvattingAuteursinformatie

    Ook aan juristen wordt tegenwoordig steeds vaker gevraagd of zij zich willen inspannen om de natuur te beschermen. Drie vooronderstellingen spelen daarbij een rol: (1) de natuur kan zichzelf niet beschermen; (2) er is sprake van een hard conflict tussen natuur en cultuur dat om stellingname vraagt; en (3) het recht is veranderlijk.


Prof. dr. R. ten Bos
Prof. dr. R. ten Bos is hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Artikel

De maatschappelijke onderneming als kersverse BVm of als oude vertrouwde coöperatie?

Trefwoorden wetsvoorstel, sociale onderneming, rechtsvorm, stakeholder, maatschappelijk doel
Auteurs Mr. L.M. Smelik
SamenvattingAuteursinformatie

    Het Nederlandse ondernemersklimaat voor maatschappelijke ondernemingen is (nog) niet optimaal. De auteur concludeert in deze bijdrage dat zowel de kersverse BVm als de oude vertrouwde coöperatie knelpunten van maatschappelijk ondernemers grotendeels kunnen wegnemen. Het vergelijkende onderzoek resulteert in een aantal aanbevelingen voor het BVm-wetsvoorstel, dat binnenkort in internetconsultatie gaat.


Mr. L.M. Smelik
Mr. L.M. Smelik is advocaat bij Wijn & Stael Advocaten te Utrecht.