Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 5-6, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Kroniek overnamegeschillen in coronajaar 2021

Trefwoorden afgebroken onderhandelingen, uitleg overnameovereenkomst/garantie, opschortende voorwaarde, ordinary course, klachtplicht overname
Auteurs Mr. B-A. de Ruijter en Mr. D. Glazener
SamenvattingAuteursinformatie

  In 2021 hebben de hoven en rechtbanken zeker niet stilgezeten in overnamegeschillen. Er heeft zich een mooie rechtsontwikkeling voorgedaan op de volle breedte van de overnamegeschillen bij grote en kleine overnames. Dit artikel geeft een overzicht van relevante jurisprudentie en literatuur betreffende civiele overnamegeschillen verschenen in 2021.


Mr. B-A. de Ruijter
Mr. B-A. de Ruijter is advocaat Corporate Litigation bij CMS te Amsterdam.

Mr. D. Glazener
Mr. D. Glazener is advocaat Corporate Litigation bij CMS te ­Amsterdam.
Artikel

Is de meldingsregeling op haar retour? Of wordt de soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend?

Trefwoorden pensioenpremies, bestuurdersaansprakelijkheid, WHOA, betalingsonmacht, bedrijfstakpensioenfondsen
Auteurs Mr. M.H. Visscher
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage zal worden ingegaan op een recent arrest van de Hoge Raad over het melden van betalingsonmacht bij pensioenschulden en op de betekenis van dit arrest voor de rechtspraktijk. Verder zullen enkele actuele ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot onbetaalde pensioenbijdragen aan de orde komen.


Mr. M.H. Visscher
Mr. M.H. Visscher is als advocaat werkzaam bij DVDW te Den Haag.
Artikel

Weerlegging van het causaliteitsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW

Trefwoorden bestuurdersaansprakelijkheid, faillissement, disculpatie, causaliteit, WBF
Auteurs Mr. O. Oost
SamenvattingAuteursinformatie

  De recente Mobile Services-uitspraak van de Hoge Raad dat ter ontzenuwing van het causaliteitsvermoeden van art. 2:248 lid 2 BW ook interne oorzaken kunnen worden aangevoerd heeft gevolgen voor de systematiek van dat artikellid. In deze bijdrage wordt die systematiek en de verhouding tot lid 3 besproken.


Mr. O. Oost
Mr. O. Oost is als docent en promovendus verbonden aan de Erasmus School of Law.
Artikel

Access_open Het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake passende zorgvuldigheid op het gebied van duurzaamheid: een kritische verkenning

Trefwoorden MVO, corporate governance, milieu, human rights due diligence, Zorgplicht
Auteurs J.E.S. Hamster LLM MA
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur bespreekt het Commissie-voorstel voor een richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid, met daarin voorstellen voor een verplichting tot het uitvoeren van human rights due diligence, milieu-due diligence en het opstellen van een klimaatplan. Hij plaatst enkele kritische kanttekeningen en onderzoekt de omzetting van een eventuele richtlijn in nationale wetgeving.


J.E.S. Hamster LLM MA
J.E.S. Hamster LLM MA is advocaat bij DLA Piper te Amsterdam.
Artikel

Het bewijsvermoeden van artikel 2:138 lid 2 BW en de jaarverantwoording zorg: meer duidelijkheid is gewenst

Trefwoorden bestuurdersaansprakelijkheid, stichting, verslaggeving, publicatietermijn, WBTR
Auteurs Mr. dr. A.G.H. Klaassen en Mr. H.J. de Kloe
SamenvattingAuteursinformatie

  De jaarverantwoording van zorginstellingen over 2021 moest voor 1 juni 2022 worden ingediend bij het CIBG. Wat is de betekenis van deze termijn voor de toepassing van het bewijsvermoeden van artikel 2:138 lid 2 BW? Verder wordt deze termijn verplaatst van een wet naar een ministeriële regeling. De auteurs doen in dit kader verschillende aanbevelingen.


Mr. dr. A.G.H. Klaassen
Mr. dr. A.G.H. Klaassen is universitair hoofddocent ondernemingsrecht en gezondheidsrecht aan de Erasmus School of Law.

Mr. H.J. de Kloe
Mr. H.J. de Kloe is wetenschappelijk docent ondernemingsrecht en faillissementsrecht aan de Erasmus School of Law.
Artikel

Collectieve externe bestuurdersaansprakelijkheid voor misleidende tussentijdse cijfers

Beschouwingen bij een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7044

Trefwoorden balansaansprakelijkheid, misleidingsnorm, schuldgradatie, risicoaansprakelijkheid, disculpatie
Auteurs Mr. B.J. Hermans
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze uitspraak wordt een bestuurder ex artikel 2:249 BW aansprakelijk gehouden voor misleidende tussentijdse cijfers. Het oordeel van de rechtbank bestrijkt een aantal interessante aspecten van artikel 2:249 BW, waaronder de kwalificatie ‘tussentijdse cijfers’, de toe te passen misleidingsnorm en de vraag of een persoonlijk ernstig verwijt moet worden vastgesteld. In deze bijdrage staat de auteur daarbij stil.


Mr. B.J. Hermans
Mr. B.J. Hermans is advocaat bij Florent te Amsterdam.