Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 8-9, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Het rechterlijke ontslag van de bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie nader bezien

Trefwoorden bestuursverbod, ontvankelijkheid, belanghebbende, ontslaggronden, Wbtr, ondernemingsrecht
Auteurs Mr. D.O. Ohmann
SamenvattingAuteursinformatie

  In onderhavig artikel gaat de auteur in op de beschikking van de rechtbank tot ontslag van de bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie. Aan de orde komen onder meer (1) de ontvankelijkheid, (2) de inhoudelijke toetsing, (3) het bestuursverbod en (4) de voorziening in het bestuur door de rechtbank.


Mr. D.O. Ohmann
Mr. D.O. Ohmann is notaris bij Ohmann Notariaat te Wassenaar.
Artikel

Implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn

Een Europese regeling voor grensoverschrijdende verrichtingen

Trefwoorden omzetting, fusie, splitsing, rol notaris, procedure
Auteurs Mr. A.C. Stroeve en Mr. M.A.C. Appels
SamenvattingAuteursinformatie

  Uiterlijk op 31 januari 2023 dient de Europese Richtlijn inzake grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in Nederland te zijn geïmplementeerd. Hiertoe is eerder dit jaar een wetsvoorstel gepubliceerd en ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel creëert een regelgevend kader voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen en wijzigt procedures voor grensoverschrijdende fusies. Hiermee wordt voorzien in de behoefte van de praktijk aan grensoverschrijdende mobiliteit bij internationale ondernemingen.


Mr. A.C. Stroeve
Mr. A.C. Stroeve is notaris bij Van Doorne te Amsterdam.

Mr. M.A.C. Appels
Mr. M.A.C. Appels is toegevoegd notaris bij Van Doorne te Amsterdam.
Artikel

Het Voorontwerp van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen onderzocht

Trefwoorden herstructureringen, notaris, grensoverschrijdend vennootschapsrecht, uittreding aandeelhouders en reorganisatie, bescherming schuldeisers
Auteurs Prof. mr. H. Koster
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit artikel bespreekt en analyseert de auteur drie deelonderwerpen van het Voorontwerp van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Hij gaat in op het toepassingsbereik van de voorgestelde regeling en de bescherming van schuldeisers en minderheidsaandeelhouders.


Prof. mr. H. Koster
Prof. mr. H. Koster is als hoogleraar verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden.
Artikel

Access_open Aandeelhoudersbescherming bij kapitaalverhoging

Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische benadering

Trefwoorden voorkeursrechten, aandeelhoudersgoedkeuring, belangenconflicten, uitgifte van aandelen
Auteurs Dr. mr. T. Vos
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze bijdrage bevat de voornaamste bevindingen van het proefschrift van de auteur over Shareholder protection in share issuances: A comparative law and economics approach. De auteur analyseert de functies van aandeelhoudersbescherming bij kapitaalverhoging, vergelijkt de verschillende technieken van aandeelhoudersbescherming in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en evalueert de voor- en nadelen van deze technieken.


Dr. mr. T. Vos
Dr. mr. T. Vos is gastprofessor bij de Jean-Pierre Blumberg Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen, vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven en advocaat bij Linklaters te Brussel.
Artikel

Governance van zorginstellingen: een overzicht van inrichtingsvereisten

Trefwoorden bestuur, toezicht, Wtza, medezeggenschap, belangenverstrengeling
Auteurs Mr. E. Luijendijk
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur bespreekt aan de hand van het huidige normenkader de inrichtingseisen die voor zorginstellingen aan ‘good governance’, ofwel (goed) bestuur en toezicht, worden gesteld. Ook gaat de auteur in op de interne en externe verantwoordingsverplichtingen, het externe toezicht door de IGJ en de NZa en de mogelijke gevolgen als de inrichting niet voldoet.


Mr. E. Luijendijk
Mr. E. Luijendijk is werkzaam als advocaat bij Holla legal & tax te Utrecht.
Artikel

Conflicterende belangen, de OK wijst een overzichtsbeschikking

Trefwoorden tegenstrijdig belang, Flevo Berry, belangenconflict, bestuurder, commissaris
Auteurs Mr. J. Wareman
SamenvattingAuteursinformatie

  De Ondernemingskamer geeft in een overzichtsbeschikking aan hoe zij aankijkt tegen belangenconflicten in het kader van het enquêterecht. De beschikking schept enige duidelijkheid over de eisen die artikel 2:8 BW stelt aan bestuurders en commissarissen met een belangenconflict, voordat zij voldoen aan de wettelijke tegenstrijdigbelangregeling. Er blijven echter ook vragen over en de beschikking werpt tevens nieuwe vragen op.


Mr. J. Wareman
Mr. J. Wareman is werkzaam als advocaat bij Van Benthem & Keulen advocaten en notariaat.