Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1-2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De gedelegeerd commissaris

Deel I: Van status quo naar ad hoc in twee eeuwen rechtsontwikkeling

Trefwoorden delegatie, mandaat, toezicht, governance, bestuur
Auteurs Mr. C.M.J. Burggraaf
SamenvattingAuteursinformatie

    In deel I van een tweeluik beschrijft de auteur dat de gedelegeerd commissaris tot ver in de twintigste eeuw een gangbaar rechtsfiguur was met structurele bevoegdheden tussen bestuur en commissarissen. Door polarisatie van bestuur en toezicht enerzijds en de opkomst van collectieve verantwoordelijkheid anderzijds resteert slechts de gedelegeerd commissaris als incidenteel noodinstrument.


Mr. C.M.J. Burggraaf
Mr. C.M.J. Burggraaf is junior docent en promovendus bij het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Artikel

De goedkeuring van aandeelhoudersbesluiten bij de verpanding van aandelen

Trefwoorden pandrecht, vergaderrecht, stemovereenkomst, intrekking, vernietiging
Auteurs Mr. A.S. Renshof
SamenvattingAuteursinformatie

    Ter bescherming van de positie van de pandhouder wordt bij een verpanding van aandelen in veel gevallen afgesproken dat de aandeelhouder bepaalde aandeelhoudersbesluiten niet zonder voorafgaande goedkeuring van de pandhouder mag nemen. De auteur onderzoekt of deze goedkeuringsafspraak de pandhouder voldoende bescherming biedt en formuleert enkele aandachtspunten voor de praktijk.


Mr. A.S. Renshof
Mr. A.S. Renshof is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam.
Artikel

Assertieve autoriteiten, verminderende rechtszekerheid en innovatieve schadetheorieën: concentratiecontrole anno nu

Trefwoorden fusies, gun-jumping, Europese Commissie, ACM, mededinging
Auteurs Mr. M.R. Baneke en Mr. E.A. Grondman
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel bespreken de auteurs enkele relevante ontwikkelingen op het gebied van concentratiecontrole die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Door middel van dit artikel beogen de auteurs advocaten die werkzaam zijn in de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk een helder en praktisch overzicht te bieden van deze ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de praktijk.


Mr. M.R. Baneke
Mr. M.R. Baneke is advocaat mededingingsrecht bij Stek te Amsterdam.

Mr. E.A. Grondman
Mr. E.A. Grondman is advocaat mededingingsrecht bij Stek te Amsterdam.
Artikel

Aansprakelijkheid wegens lichtvaardig enquêteverzoek

Trefwoorden enquêterecht, misbruik van procesrecht, ongefundeerde aantijgingen, niet-redelijk verzoek, proceskostenveroordeling
Auteurs Mr. W.A. Vader
SamenvattingAuteursinformatie

    Met deze beschikking houdt de Hoge Raad het oordeel van de Ondernemingskamer in stand dat een enquêteverzoek niet op redelijke grond is gedaan. Op grond van artikel 2:350 lid 2 BW kan de rechtspersoon dan bij de Ondernemingskamer schadevergoeding vorderen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de te hanteren norm en wat een passende sanctie is bij schending daarvan.


Mr. W.A. Vader
Mr. W.A. Vader is advocaat bij bureau Brandeis te Amsterdam.