Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1-2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De gedelegeerd commissaris

Deel I: Van status quo naar ad hoc in twee eeuwen rechtsontwikkeling

Trefwoorden delegatie, mandaat, toezicht, governance, bestuur
Auteurs Mr. C.M.J. Burggraaf
SamenvattingAuteursinformatie

  In deel I van een tweeluik beschrijft de auteur dat de gedelegeerd commissaris tot ver in de twintigste eeuw een gangbaar rechtsfiguur was met structurele bevoegdheden tussen bestuur en commissarissen. Door polarisatie van bestuur en toezicht enerzijds en de opkomst van collectieve verantwoordelijkheid anderzijds resteert slechts de gedelegeerd commissaris als incidenteel noodinstrument.


Mr. C.M.J. Burggraaf
Mr. C.M.J. Burggraaf is junior docent en promovendus bij het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Artikel

De goedkeuring van aandeelhoudersbesluiten bij de verpanding van aandelen

Trefwoorden pandrecht, vergaderrecht, stemovereenkomst, intrekking, vernietiging
Auteurs Mr. A.S. Renshof
SamenvattingAuteursinformatie

  Ter bescherming van de positie van de pandhouder wordt bij een verpanding van aandelen in veel gevallen afgesproken dat de aandeelhouder bepaalde aandeelhoudersbesluiten niet zonder voorafgaande goedkeuring van de pandhouder mag nemen. De auteur onderzoekt of deze goedkeuringsafspraak de pandhouder voldoende bescherming biedt en formuleert enkele aandachtspunten voor de praktijk.


Mr. A.S. Renshof
Mr. A.S. Renshof is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam.
Artikel

Assertieve autoriteiten, verminderende rechtszekerheid en innovatieve schadetheorieën: concentratiecontrole anno nu

Trefwoorden fusies, gun-jumping, Europese Commissie, ACM, mededinging
Auteurs Mr. M.R. Baneke en Mr. E.A. Grondman
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit artikel bespreken de auteurs enkele relevante ontwikkelingen op het gebied van concentratiecontrole die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Door middel van dit artikel beogen de auteurs advocaten die werkzaam zijn in de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk een helder en praktisch overzicht te bieden van deze ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor de praktijk.


Mr. M.R. Baneke
Mr. M.R. Baneke is advocaat mededingingsrecht bij Stek te Amsterdam.

Mr. E.A. Grondman
Mr. E.A. Grondman is advocaat mededingingsrecht bij Stek te Amsterdam.
Artikel

Aansprakelijkheid wegens lichtvaardig enquêteverzoek

Trefwoorden enquêterecht, misbruik van procesrecht, ongefundeerde aantijgingen, niet-redelijk verzoek, proceskostenveroordeling
Auteurs Mr. W.A. Vader
SamenvattingAuteursinformatie

  Met deze beschikking houdt de Hoge Raad het oordeel van de Ondernemingskamer in stand dat een enquêteverzoek niet op redelijke grond is gedaan. Op grond van artikel 2:350 lid 2 BW kan de rechtspersoon dan bij de Ondernemingskamer schadevergoeding vorderen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de te hanteren norm en wat een passende sanctie is bij schending daarvan.


Mr. W.A. Vader
Mr. W.A. Vader is advocaat bij bureau Brandeis te Amsterdam.
Artikel

Access_open De gedelegeerd commissaris

Deel II: de gedelegeerd commissaris als ad hoc ‘gemandateerd’ commissaris anno 2023

Trefwoorden delegatie, mandaat, toezicht, governance, bestuur
Auteurs Mr. C.M.J. Burggraaf
SamenvattingAuteursinformatie

  In deel II van het tweeluik plaats de auteur de gedelegeerd commissaris in het spectrum van bestuur en toezicht. Vervolgens staat de rechtsgrondslag van de taken en bevoegdheden van de gedelegeerd commissaris centraal, waarbij taakverdeling, delegatie, mandaat en attributie de revue passeren. Tot slot komen twee parallelle rechtsverschijnselen ter sprake: de president-commissaris en de speciale commissie.


Mr. C.M.J. Burggraaf
Mr. C.M.J. Burggraaf is junior docent en promovendus bij het Van der Heijden Instituut/de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Artikel

De Herziene Corporate Governance Code 2022

Vernieuwend of toch een politiek compromis?

Trefwoorden Corporate Governance Code, beursvennootschap, duurzaamheid, ESG, diversiteit en inclusie
Auteurs Mr. S. Rietveld
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage bespreekt de auteur de op 20 december 2022 door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code gepubliceerde herziene Nederlandse Corporate Governance Code. De Corporate Governance Code bevat principes en best practice-bepalingen die de verhouding reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering/aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen. In de herziene Code staat duurzame langetermijnwaardecreatie centraal en wordt onder meer aandacht besteed aan diversiteit en inclusie, cultuur, digitalisering en de rol van aandeelhouders.


Mr. S. Rietveld
Mr. S. Rietveld is Senior Staff Associate bij Stibbe te Amsterdam.