Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 10-11, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De EU Listing Act

Voorstellen tot herziening van de Europese regels voor beursnoteringen

Trefwoorden beursgang, beursvennootschap, voorwetenschap, marktmisbruik, beleggersbescherming
Auteurs Mr. dr. S.B. Garcia Nelen en Mr. L.M. Kivits
SamenvattingAuteursinformatie

  De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Listing Act. Hiermee beoogt zij de regels voor beursnoteringen in de EU te vereenvoudigen en te harmoniseren om een beursnotering in de EU aantrekkelijker te maken. In deze bijdrage bespreken de auteurs de belangrijkste voorstellen, de status daarvan en de gevolgen voor de praktijk.


Mr. dr. S.B. Garcia Nelen
Mr. dr. S.B. Garcia Nelen is advocaat bij Greenberg Traurig te Amsterdam en universitair docent aan de Erasmus School of Law te Rotterdam.

Mr. L.M. Kivits
Mr. L.M. Kivits is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam.
Artikel

De onafhankelijk samengestelde RvC van de beursvennootschap

Over de functie en het bestaansrecht van (formele) onafhankelijkheidseisen

Trefwoorden raad van commissarissen, Corporate Governance Code, rechtsvergelijking, tegenstrijdig belang
Auteurs D.J.C. Meissner
SamenvattingAuteursinformatie

  De formele onafhankelijkheidseisen voor de RvC die zijn opgenomen in de Code zijn komen ‘overwaaien’ uit de Verenigde Staten. In dit artikel wordt de functie van deze eisen binnen het Amerikaanse en Nederlandse rechtssysteem onderzocht, en gekeken of de vertaalslag naar het Nederlandse systeem op een juiste manier is gemaakt.


D.J.C. Meissner
D.J.C. Meissner is masterstudent Privaatrecht: Commerciële rechtspraktijk aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
Artikel

Het eigene van het vennootschapsrecht als afbakeningscriterium

HvJ EU 10 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:173 (curator/BMA)

Trefwoorden Brussel Ibis-verordening, curator, aanknopingsfactor, internationale bevoegdheid, toepasselijk recht
Auteurs Prof. mr. drs. T.M.C. Arons
SamenvattingAuteursinformatie

  In het BMA-arrest heeft het HvJ EU bepaald dat de Peeters/Gatzen-vordering valt onder de Rome II-verordening. Bij de vestigingsplaats van de failliet is de schade geleden. De auteur doet op basis van het functionele afbakeningscriterium van het HvJ EU een voorzet onder welk regime (Rome II of lex societatis) diverse (bestuurders)aansprakelijkheden vallen.


Prof. mr. drs. T.M.C. Arons
Prof. mr. drs. T.M.C. Arons is hoogleraar Financieel Recht en Collectief Verhaalsrecht aan de Universiteit Utrecht en tevens senior legal counsel bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).
Artikel

Access_open De zin en onzin van ‘preventief herstructureren’

Trefwoorden WHOA, levensvatbaarheid, pre-insolventietoestand, herstructureringsrichtlijn, redding
Auteurs Drs. J. Nadels en Mr. dr. J.M.W. Pool
SamenvattingAuteursinformatie

  De WHOA beoogt het reorganiserend vermogen van levensvatbare ondernemingen in de pre-insolventietoestand te vergroten. Deze juridische pre-insolventietoestand laat mogelijk onvoldoende ruimte voor (bestendig) herstructureren vanuit bedrijfskundig perspectief. Tussen beide perspectieven lijkt een discrepantie te zitten, waarbij het bestendige succes vanuit bedrijfskundig perspectief in de pre-insolventietoestand mogelijk onvoldoende kan worden gewaarborgd.


Drs. J. Nadels
Drs. J. Nadels is als herstructureringsdeskundige werkzaam bij JERNA Consulting en buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden.

Mr. dr. J.M.W. Pool
Mr. dr. J.M.W. Pool is universitair docent ondernemings- en insolventierecht aan de Universiteit Leiden.
Artikel

De geschillenregeling 3.0

Is en blijft het gras groener aan de overkant?

Trefwoorden aandelenoverdracht, uittreding, uitstoting, uitsluiting, Wagevoe
Auteurs Mr. G.M. Unval en Mr. N. Unval-Minkjan
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage vergelijken de auteurs de huidige Nederlandse geschillenregeling met de (op de Nederlandse geschillenregeling gebaseerde) Belgische geschillenregeling en gaan zij in op het Nederlandse wetsvoorstel tot aanpassing van de geschillenregeling en verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure.


Mr. G.M. Unval
Mr. G.M. Unval is advocaat bij DLA Piper te Amsterdam.

Mr. N. Unval-Minkjan
Mr. N. Unval-Minkjan is medewerker bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.
Artikel

De feitelijk beleidsbepaler

HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:445 (Red Dragon)

Trefwoorden artikel 2:248 lid 7 BW, terzijdestelling, feitelijk beleidsbepaler, Red Dragon, bestuurdersaansprakelijkheid
Auteurs Mr. J.E.P.A. van Hooff
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur bespreekt het Red Dragon-arrest waarin de Hoge Raad heeft overwogen dat iemand óók kan worden aangemerkt als feitelijk beleidsbepaler in de zin van artikel 2:248 lid 7 BW als daarnaast formele bestuurders hun taken als bestuurders blijven uitoefenen. Volledige terzijdestelling van het bestuur is niet vereist.


Mr. J.E.P.A. van Hooff
Mr. J.E.P.A. van Hooff is advocaat bij Stibbe te Amsterdam.
Artikel

Digitale oprichting van de BV en digitale ontwikkelingen in het recht

Trefwoorden digitalisering, rechtsverkeer, Wet op het notarisambt
Auteurs Mr. A.H.G. Wilod Versprille en Mr. I.M. Cox
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit artikel gaat in op de digitale oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) en de vereisten en consequenties van de wetsaanpassing. Meer algemeen worden behandeld de door de EU ingezette digitalisering van het rechtsverkeer en de consequenties daarvan voor het Nederlandse rechtsverkeer.


Mr. A.H.G. Wilod Versprille
Mr. A.H.G. Wilod Versprille is notaris bij OLENZ Notarissen te Veenendaal.

Mr. I.M. Cox
Mr. I.M. Cox is notaris bij OLENZ Notarissen te Veenendaal en KNB-bestuurslid Digitalisering.