Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 10-11, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De EU Listing Act

Voorstellen tot herziening van de Europese regels voor beursnoteringen

Trefwoorden beursgang, beursvennootschap, voorwetenschap, marktmisbruik, beleggersbescherming
Auteurs Mr. dr. S.B. Garcia Nelen en Mr. L.M. Kivits
SamenvattingAuteursinformatie

    De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Listing Act. Hiermee beoogt zij de regels voor beursnoteringen in de EU te vereenvoudigen en te harmoniseren om een beursnotering in de EU aantrekkelijker te maken. In deze bijdrage bespreken de auteurs de belangrijkste voorstellen, de status daarvan en de gevolgen voor de praktijk.


Mr. dr. S.B. Garcia Nelen
Mr. dr. S.B. Garcia Nelen is advocaat bij Greenberg Traurig te Amsterdam en universitair docent aan de Erasmus School of Law te Rotterdam.

Mr. L.M. Kivits
Mr. L.M. Kivits is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam.
Artikel

De onafhankelijk samengestelde RvC van de beursvennootschap

Over de functie en het bestaansrecht van (formele) onafhankelijkheidseisen

Trefwoorden raad van commissarissen, Corporate Governance Code, rechtsvergelijking, tegenstrijdig belang
Auteurs D.J.C. Meissner
SamenvattingAuteursinformatie

    De formele onafhankelijkheidseisen voor de RvC die zijn opgenomen in de Code zijn komen ‘overwaaien’ uit de Verenigde Staten. In dit artikel wordt de functie van deze eisen binnen het Amerikaanse en Nederlandse rechtssysteem onderzocht, en gekeken of de vertaalslag naar het Nederlandse systeem op een juiste manier is gemaakt.


D.J.C. Meissner
D.J.C. Meissner is masterstudent Privaatrecht: Commerciële rechtspraktijk aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
Artikel

Het eigene van het vennootschapsrecht als afbakeningscriterium

HvJ EU 10 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:173 (curator/BMA)

Trefwoorden Brussel Ibis-verordening, curator, aanknopingsfactor, internationale bevoegdheid, toepasselijk recht
Auteurs Prof. mr. drs. T.M.C. Arons
SamenvattingAuteursinformatie

    In het BMA-arrest heeft het HvJ EU bepaald dat de Peeters/Gatzen-vordering valt onder de Rome II-verordening. Bij de vestigingsplaats van de failliet is de schade geleden. De auteur doet op basis van het functionele afbakeningscriterium van het HvJ EU een voorzet onder welk regime (Rome II of lex societatis) diverse (bestuurders)aansprakelijkheden vallen.


Prof. mr. drs. T.M.C. Arons
Prof. mr. drs. T.M.C. Arons is hoogleraar Financieel Recht en Collectief Verhaalsrecht aan de Universiteit Utrecht en tevens senior legal counsel bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).