Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3-4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Opvolging van tokenhouders in Decentralized Autonomous Organizations: een vennootschapsrechtelijke duiding

Trefwoorden personenvennootschappen, vennootschap onder firma, blockchain, smart contracts, goederenrechtelijke gemeenschap
Auteurs F.B. Bouwmeister en K. van Hemert
SamenvattingAuteursinformatie

  Auteurs schrijven in het kader van het honoursprogramma Law Extra van de Radboud Universiteit over de opvolging van tokenhouders in Decentralized Autonomous Organizations (DAO’s). Er wordt duiding gegeven aan de plaats van DAO’s in het Nederlands vennootschapsrecht, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de opvolging in personenvennootschappen.


F.B. Bouwmeister
F.B. Bouwmeister is honoursstudent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit en student-assistent bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht.

K. van Hemert
K. van Hemert is honoursstudent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit en student-assistent bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht.
Artikel

De (geconflicteerde) bestuurder met een corporate opportunity

Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Trefwoorden onbehoorlijke taakvervulling, belangenverstrengeling, zakenkans bestuurder, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid bestuurder
Auteurs Mr. S. Senden
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage wordt onderzocht in welke mate de bestuurder die te maken heeft met een corporate opportunity rekening dient te houden met de tegenstrijdigbelangregeling alsmede de belangenverstrengeling. Hierbij wordt eveneens het recente oordeel van de Ondernemingskamer in de overzichtsbeschikking inzake Flevo Berry in overweging genomen.


Mr. S. Senden
Mr. S. Senden is werkzaam als advocaat bij LexQuire Tax & Law te Beek (Maastricht-Airport).
Artikel

Toegang tot de informatie in het UBO-register

Trefwoorden Artikel 7 en 8 Handvest, HvJ, ongeldig, Privacy First
Auteurs Mr. J. van der Weele
SamenvattingAuteursinformatie

  Elk lid van de bevolking heeft toegang tot informatie in het UBO-register. Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU beslist dat deze onbeperkte toegang ongeldig is, een en ander bezien in het licht van Europese grondrechten.


Mr. J. van der Weele
Mr. J. van der Weele is notaris bij Hak & Rein Vos Notarissen en buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit.
Artikel

Access_open Komt een accountant in de algemene vergadering

Trefwoorden herstelplicht, geheimhouding, uitgebreide controleverklaring, NBA-handreiking, accountantscontrole
Auteurs WP T. Bosman RA MSc en Prof. mr. drs. C.M. Harmsen
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze column geven de auteurs een kritische beschouwing van de NBA-handreiking 1118 ‘Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders’ van 27 februari 2023. Met deze handreiking lijkt de NBA vooruit te lopen op het maatschappelijke debat en regelgeving over de rol van de accountant.


WP T. Bosman RA MSc
WP T. Bosman RA MSc is registeraccountant en Wirtschaftsprüfer en als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam ­(Amsterdam Business School) en de Foundation for Auditing Research.

Prof. mr. drs. C.M. Harmsen
Prof. mr. drs. C.M. Harmsen is advocaat bij TOON Advocaten te Amsterdam en parttime hoogleraar Ondernemingsrecht en jaarrekeningenrecht aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam Business School).
Artikel

Het Monitoring Rapport Corporate Governance Code over boekjaar 2021 en het Slotdocument

Een laatste terug- en vooruitblik door de commissie-Van der Meer Mohr

Trefwoorden beursvennootschap, ESG, Monitoring Commissie, Monitoring Rapport 2021
Auteurs Mr. S. Rietveld
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage bespreekt de auteur het Rapport monitoring boekjaar 2021 en het Slotdocument van de Monitoring Commissie. In het Monitoring Rapport wordt verslag gedaan over de naleving van de Corporate Governance Code over boekjaar 2021 binnen drie kernthema’s: langetermijnwaardecreatie, diversiteit en cultuur. Het Slotdocument vormt een afsluiting van de zittingstermijn van de Monitoring Commissie onder voorzitterschap van Pauline van der Meer Mohr, met een terug- en vooruitblik.


Mr. S. Rietveld
Mr. S. Rietveld is Senior Staff Associate bij Stibbe te Amsterdam.
Artikel

Vormvoorschriften binnen het tweede ambtelijke voorontwerp van de Wet modernisering personenvennootschappen

Trefwoorden handelsregister, toetreding, uittreding, rechtspersoonlijkheid, omzetting
Auteurs Mr. M.A.M. van Steensel
SamenvattingAuteursinformatie

  Het tweede ambtelijke voorontwerp van het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen beoogt ondernemerschap te faciliteren, rechtszekerheid te bieden en in passende bescherming te voorzien voor vennoten en schuldeisers. Daarom stelt het voorontwerp weinig vormvoorschriften, ten koste van de rechtszekerheid. Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste vormvoorschriften c.q. het gebrek daaraan en de gevolgen daarvan.


Mr. M.A.M. van Steensel
Mr. M.A.M. van Steensel is kandidaat-notaris en partner bij Van Benthem & Keulen te Utrecht.