Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 5-6, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De vrouw als voorman: lessen uit het buitenland

Een vergelijkend onderzoek naar genderdiversiteitswetgeving voor de top in het bedrijfsleven in het buitenland en de lering die de Nederlandse wetgever hieruit kan trekken

Trefwoorden streefcijferregeling, ingroeiquotum, rechtsvergelijking, man-vrouwverhouding, vrouwenquotum
Auteurs Mr. L.R. Bunk
SamenvattingAuteursinformatie

  Een ingroeiquotum en een streefcijferregeling om een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven te bereiken is niets nieuws. Andere landen in Europa zijn Nederland al voorgegaan. Deze rechtsvergelijking gaat in op de resultaten van genderdiversiteitswetgeving in Noorwegen, België en Duitsland, resulterend in aanbevelingen voor de Nederlandse wetgever.


Mr. L.R. Bunk
Mr. L.R. Bunk is advocaat te Amsterdam bij Linklaters LLP.
Artikel

Geknecht besturen

Bespreking van J.A. Terstegge, Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap

Trefwoorden bestuurstaak, beperkingen, inrichtingsvrijheid, vennootschapscontracten, niet-ontnemingsbeginsel
Auteurs Mr. K.A.M. van Vught
SamenvattingAuteursinformatie

  Hoever kunnen beperkingen van de bestuursbevoegdheid gaan? Deze bijdrage onderwerpt het proefschrift van Terstegge over dit thema aan een kritische bespreking.


Mr. K.A.M. van Vught
Mr. K.A.M. van Vught is universitair docent aan de Universiteit Utrecht en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Vaststelling beloning OK-functionarissen door de Ondernemingskamer in afwijking van de WNT nader beschouwd

Reactie op de annotatie van P.H.M. Broere, JOR 2022/284

Trefwoorden enquêterecht, bezoldiging, OK-bestuurder, OK-commissaris, OK
Auteurs A.E. Smook
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur geeft een reactie op de annotatie van Broere. Ze bespreekt de bevoegdheid van de OK tot vaststelling van de beloning van OK-functionarissen in afwijking van de WNT-norm. De auteur plaatst een aantal kanttekeningen bij de stelling van Broere dat de beschikking niet in lijn is met de L1-beschikking.


A.E. Smook
A.E. Smook is masterstudent Onderneming en recht aan de Universiteit Utrecht.
Artikel

Naschrift bij de reactie van A.E. Smook

Trefwoorden Wet normering topinkomens, OK-functionarissen, enquêterecht, Stichting Omroep Limburg, Royal Care
Auteurs Mr. P.H.M. Broere
SamenvattingAuteursinformatie

  Onlangs annoteerde de auteur in JOR een tweetal beschikkingen van de Ondernemingskamer over de vaststelling van de beloning van door de Ondernemingskamer benoemde functionarissen, in afwijking van de op grond van de Wet normering topinkomens geldende bezoldigingsmaxima. Smook schreef een reactie, waarbij in dit naschrift enkele kanttekeningen worden geplaatst.


Mr. P.H.M. Broere
Mr. P.H.M. Broere is advocaat bij Stibbe te Amsterdam en fellow van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Artikel

Access_open De prijsvaststelling van aandelen bij vrijwillige overdracht

Een statutaire verkenning naar de rol van de deskundige (deel I)

Trefwoorden aandelenwaardering, prijsvaststelling, waarderingsdeskundige, statutenonderzoek, aandelenoverdracht BV
Auteurs Mr. J.E.C. Gulyás en Prof. mr. E.C.H.J. Lokin
SamenvattingAuteursinformatie

  Het artikel bespreekt de rol van deskundigen bij aandelenwaarderingen bij een vrijwillige overdracht in BV’s. Het artikel presenteert een onderzoek naar 518 statuten, die de statutaire invulling en praktische toepassing omtrent waarderingsdeskundigen belichten. Het artikel behandelt vragen omtrent de benoeming van deskundigen, hun aantal en de kostenverdeling. Het artikel vormt deel 1 van een tweeluik over dit onderwerp.


Mr. J.E.C. Gulyás
Mr. J.E.C. Gulyás is onderzoeker bij het Utrecht Centre for Accountabil­ity and Liability Law (UCALL) en het Empirical Research Institute (ERI) van de Universiteit Utrecht.

Prof. mr. E.C.H.J. Lokin
Prof. mr. E.C.H.J. Lokin is onderzoeker bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) en hoofdredacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Het bonusje van Van Houten

Trefwoorden Philips, beloningsbeleid, pacta sunt servanda, governance, ondernemingsrecht
Auteurs N.J.L. Klein Beernink
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de bonus van Frans van Houten (ex-topman Philips) is opgebouwd, op basis van welke criteria de bonus is toegekend, en hoe het komt dat deze bonus door de raad van commissarissen niet is aangepast of teruggevorderd. Ook wordt kort ontslag op staande voet behandeld.


N.J.L. Klein Beernink
N.J.L. Klein Beernink is masterstudent Onderneming en recht aan de Universiteit Utrecht.
Artikel

Uitstoting van aandeelhouders in kort geding: alleen bij hoge uitzondering(?)

Beschouwingen naar aanleiding van Rb. Gelderland (vzr.) 27 januari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:535

Auteurs Mr. E.W.M. Rinnooy Kan
SamenvattingAuteursinformatie

  Analoge toepassing van artikel 2:336 e.v. BW in kort geding. Een (niet-verschenen) buitenlandse partij wordt veroordeeld om zijn aandelen af te staan aan zijn medeaandeelhouder. Heeft de voorzieningenrechter – in de kennelijke haast om een snelle oplossing van het geschil te bewerkstelligen – deze ingrijpende maatregel niet te snel willen toewijzen?


Mr. E.W.M. Rinnooy Kan
Mr. E.W.M. Rinnooy Kan is advocaat bij AKD.