Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 8-9, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De opkomst van de (concern)onderneming in het vennootschapsrecht en daarbuiten

Trefwoorden eigendom, kapitaalvennootschap, sociale functie van eigendom, veranderlijkheid van de kapitaalvennootschap
Auteurs Prof. mr. L. Timmerman
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur verdedigt dat de begrippen vennootschap en onderneming dienen te worden onderscheiden, maar niet gescheiden. Zij beïnvloeden elkaar over en weer. Als gevolg daarvan is de kapitaalvennootschap een kneedbare rechtsfiguur geworden. De auteur laat zien dat het geen begaanbare weg is om de onderneming zelf rechtssubject te maken. Regelgeving voor ondernemingen dient te verlopen via bijvoorbeeld de kapitaalvennootschappen.


Prof. mr. L. Timmerman
Prof. mr. L. Timmerman is hoogleraar ondernemingsrecht, in het bijzonder zijn historische ontwikkeling, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Artikel

Deel of geheel?

Een visie op de toepassing van de streefcijferregeling door vennootschappen met een monistisch bestuursmodel

Trefwoorden genderdiversiteit, diversity and inclusion, diversiteitswetgeving, one-tier, Corporate Governance Code
Auteurs Mr. L.B. Broers en Mr. L.G. Buiten
SamenvattingAuteursinformatie

  Sinds 1 januari 2022 kent Nederland een streefcijferregeling om een evenwichtigere man-vrouwverhouding te bereiken in de top van het bedrijfsleven. De regeling is toegeschreven op vennootschappen met een dualistisch bestuursmodel. Dit artikel gaat in op de toepassing van deze regeling door vennootschappen met een monistisch bestuursmodel.


Mr. L.B. Broers
Mr. L.B. Broers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

Mr. L.G. Buiten
Mr. L.G. Buiten is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.
Artikel

Een zelfstandig ondernemer met beperkte aansprakelijkheid?!

Trefwoorden zelfstandige, vermogensscheiding, ondernemingsvermogen, algemeenheid, entrepreneur individuel
Auteurs Prof. mr. Chr.M. Stokkermans
SamenvattingAuteursinformatie

  De Franse entrepreneur individuel heeft sinds 2022 twee vermogens: een privévermogen (patrimoine personnel) en een ondernemingsvermogen (patrimoine professionnel). Schulden behorend tot het ene vermogen zijn niet verhaalbaar op het andere, uitzonderingen daargelaten. Verder kan het ondernemingsvermogen als algemeenheid worden overgedragen. Dit biedt inspiratie voor Nederlandse regelgeving over de zelfstandig ondernemer en de personenvennootschap.


Prof. mr. Chr.M. Stokkermans
Prof. mr. Chr.M. Stokkermans is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Artikel

Een emissiereductiebevel aan bestuurders van vervuilende vennootschappen

Zijn bestuurders na de Nederlandse Staat en Shell de volgende in de rij?

Trefwoorden bestuurdersaansprakelijkheid, gebodsvordering, klimaataansprakelijkheid, reductiebevel, rechterlijk bevel
Auteurs Mr. R. Kroeze
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze bijdrage onderzoekt de mogelijkheid om een emissiereductiebevel op te leggen aan bestuurders van vervuilende vennootschappen. Hierbij zet de auteur het juridisch kader van de gebodsvordering jegens bestuurders uiteen en gaat zij in op de vraag of een reductieverplichting van bestuurders kan worden gebaseerd op de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.


Mr. R. Kroeze
Mr. R. Kroeze is werkzaam als advocaat te Amsterdam.
Artikel

Access_open Kroniek overnamegeschillen 2022

Trefwoorden koopovereenkomst, uitleggeschillen, earn-out, totstandkoming, garantieschending
Auteurs Mr. B.A. de Ruijter en Mr. P.H.H. de Kanter
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze kroniek biedt een overzicht van de relevante ontwikkelingen op het gebied van overnamegeschillen in het jaar 2022, waaronder de gepubliceerde jurisprudentie en literatuur. In deze kroniek zal gerubriceerd worden ingegaan op geschillen aangaande alle aspecten van het overnameproces, zoals het afbreken van onderhandelingen, de uitleg van de overeenkomst, garanties, koopprijs, earn-outregelingen en postcontractuele (boete)bedingen.


Mr. B.A. de Ruijter
Mr. B.A. de Ruijter is advocaat bij CMS in Amsterdam.

Mr. P.H.H. de Kanter
Mr. P.H.H. de Kanter is advocaat bij CMS in Amsterdam.
Artikel

Het toepassingsbereik van het enquêterecht binnen het Koninkrijk en in Suriname

Trefwoorden enquêteregeling, enquêtesubjecten, lex fori, concordantiebeginsel
Auteurs Mr. dr. K. Frielink
SamenvattingAuteursinformatie

  Twee hoofdvragen staan centraal: Welke nationale rechtspersonen kunnen enquêtesubject zijn? En kunnen buitenlandse rechtspersonen zelfstandig voorwerp van een enquête zijn? Op basis van literatuur en rechtspraak luidt de conclusie dat een vereniging van eigenaren geen enquêtesubject kan zijn. Mede op grond van het IPR wordt betoogd dat buitenlandse rechtspersonen in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Suriname geen enquêtesubject van het nationale enquêterecht kunnen zijn.


Mr. dr. K. Frielink
Mr. dr. K. Frielink is advocaat te Curaçao.
Artikel

Hoe Funda heeft bijgedragen aan de bescherming van minderheidsaandeelhouders

HR 22 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1283

Trefwoorden zorgplicht, redelijkheid en billijkheid, enquêteprocedure, economische werkelijkheid, organisatorisch verbonden
Auteurs Mr. S.L. Haanschoten
SamenvattingAuteursinformatie

  De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de economische werkelijkheid waarbinnen de vennootschap zich bevindt relevant is voor de reikwijdte van de enquêteprocedure, en dat de reikwijdte van de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW ruim moet worden uitgelegd. De auteur betoogt dat dit een goede ontwikkeling is voor de bescherming van minderheidsaandeelhouders.


Mr. S.L. Haanschoten
Mr. S.L. Haanschoten is advocaat (ook bij de Hoge Raad) bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en promovendus op het gebied van bescherming van minderheidsaandeelhouders bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.