Mvo_omslag
Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1-2, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open ESG-litigation: duurzaamheids­verslaggeving, CSRD en de jaarrekeningprocedure bij de Ondernemingskamer

Trefwoorden duurzaamheidsrapportage, belanghebbende, ondernemingsrecht, sancties, AFM
Auteurs Mr. drs. K. van Middelaar
SamenvattingAuteursinformatie

    ESG-litigation over duurzaamheidsverslaggeving kan met de implementatie van de Richtlijn duurzaamheidsrapportering (CSRD) en bijbehorende standaarden voor duurzaamheidsrapportage (ESRS) plaatsvinden via de jaarrekeningprocedure bij de Ondernemingskamer. Deze bijdrage bespreekt de sancties bij schending van de duurzaamheidsrapporteringsregels, het belanghebbendebegrip in de jaarrekeningprocedure en de rol van de AFM in het licht van de CSRD en ESRS.


Mr. drs. K. van Middelaar
Mr. drs. K. van Middelaar is advocaat bij Loyens & Loeff te Amsterdam.
Artikel

ESG-commitments zijn niet (langer) vrijblijvend

De invoering van een ‘maatschappelijke enquête’ als stok achter de deur?

Trefwoorden Ondernemingskamer, advocaat-generaal, enquêteprocedure, aansprakelijkheid, openbaar belang
Auteurs Mr. J.G. van de Waerdt
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage pleit de auteur voor de invoering van een maatschappelijke enquêteprocedure. Aan de hand van een casus over ESG-commitments bespreekt zij de mogelijkheid van civiele aansprakelijkheid en vervolgens de argumenten voor en tegen de maatschappelijke enquête.


Mr. J.G. van de Waerdt
Mr. J.G. van de Waerdt is advocaat bij Bosselaar Strengers Legal Partners in Utrecht.
Artikel

Belangenafwegingen bij bestuurdersaansprakelijkheid

Vergeten we het belang van tijdig ingrijpen bij financiële moeilijkheden?

Trefwoorden bestuurdersaansprakelijkheid, insolventierecht, duty to file, herstructureringsrichtlijn
Auteurs Mr. dr. J.M.W. Pool
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel betoogt de auteur dat het huidige normenkader voor bestuurders bij financiële moeilijkheden bestuurders onvoldoende aanmoedigt om vroegtijdig maatregelen te nemen om insolventie af te wenden, met name omdat de beschikbare insolventieprocedures pas bij vergevorderde problemen beschikbaar worden en de normen die de bewegingsvrijheid van bestuurders beperken pas bij vergevorderde problemen worden geactiveerd. Geïnspireerd door de Herstructureringsrichtlijn en het richtlijnvoorstel tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het insolventierecht doet zij enkele aanbevelingen om bestuurders te stimuleren vroegtijdig in te grijpen bij financiële moeilijkheden.


Mr. dr. J.M.W. Pool
Mr. dr. J.M.W. Pool is universitair docent ondernemings- en insolventierecht aan de Universiteit Leiden.