Mvo_omslag Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO) richt zich op het brede ondernemingsrecht en biedt met name ook een platform voor jong ondernemingsrechtelijk talent. Vertrekpunt is Boek 2 BW, maar er is ook oog voor verwante onderwerpen zoals het ondernemingsrechtelijk arbeidsrecht, financiële toezichtwetgeving en regulering van accountancy. De kern blijft echter Boek 2 BW. Daarbij staat jurisprudentie centraal. Maandelijks wordt er één wetenschappelijk, uitgebreid artikel opgenomen, met daarnaast twee tot drie kortere bijdragen die één of meer uitspraken behandelen. Zo geeft MvO de lezer inzicht in de laatste ontwikkelingen en trends in het ondernemingsrecht.

De frequentie van de online te publiceren artikelen is maandelijks. De bundeling en toezending in gedrukte vorm vindt eens per twee maanden plaats.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar mevrouw E.J. Meiboom, info@sweepingmaytree.com. Ook de auteursinstructies zijn op te vragen bij de redactiesecretaris.

  Abonnementsprijzen

  Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

  Extra materiaal

  Reviewprocedure

  Redactie

  Mr. J. Barneveld, Mr. drs. A.A. Bootsma, Mr. E.A. van Dooren, Mr. dr. E.V.A. Eijkelenboom, Mr. T.A. Keijzer, Prof. mr. B. Kemp, Mr. B.I. Kraaipoel, Mr. J. van der Kraan, Mr. E.C.H.J. Lokin (hoofdredacteur), Lies Meiboom (redactie-secretariaat), Mr. M. Mussche, Mr. M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, Mr. J. Nijland, Mr. F.G.K. Overkleeft, J.M.W. Pool LL.M. BSc., Mr. K.H.M. de Roo, Mr. drs. B. van Schilfgaarde en Mr. O.J.W. Schotel