Netherlands Administrative Law Library, april 2013

Fusies in alle lagen van het onderwijs: praktische en juridische handvatten bij de toepassing van de fusietoets

T. Barkhuysen en Machteld Claessens

Noten