15701247_covr
Rss

Onderneming en Financiering

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 42, 2000
Artikel

De proeftijd

Trefwoorden proeftijd, opzegging, werknemer, arbeidsovereenkomst, nietigheid, collectieve arbeidsovereenkomst, werkgever, opzegverbod, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, proeftijdbeding
Auteurs E. Verhulp

E. Verhulp
Artikel

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Trefwoorden arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, opzegging, arbeidsovereenkomst, werknemer, werkgever, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, contract, overeenkomst, onbepaalde tijd, opzegtermijn
Auteurs J.M. Fleuren-van Walsem

J.M. Fleuren-van Walsem
Artikel

Opzegverboden en opzegtermijnen

Trefwoorden opzegtermijn, opzegging, opzegverbod, werknemer, werkgever, arbeidsovereenkomst, toestemming, ontslagvergunning, herziening, verbod
Auteurs H.A. Hora Adema

H.A. Hora Adema
Artikel

Fictieve opzegtermijn ex artikel 16 lid 3 WW: Wijze van berekening, tijdstip van recht op WW en de gevolgen van de vergoeding ex artikel 685 boek 7 BW

Trefwoorden werknemer, fictieve opzegtermijn, opzegtermijn, opzegging, arbeidsovereenkomst, werkgever, landelijk instituut sociale verzekeringen, vergoeding, werkloosheidsuitkering, ontbinding
Auteurs N.E.W. van Dijkman en J.P.P. Houtschilt

N.E.W. van Dijkman

J.P.P. Houtschilt
Artikel

Het reïntegratieplan en de ontbindingsprocedure

Trefwoorden re-integratieplan, werkgever, werknemer, verzoekschrift, ontbindingsverzoek, landelijk instituut sociale verzekeringen, re-integratie, niet-ontvankelijkheid, aanbeveling, griffie
Auteurs C.M.X.C.R. Jansen

C.M.X.C.R. Jansen
Artikel

Werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten

Trefwoorden werknemer, werkgever, aansprakelijkheid, schade, werkgeversaansprakelijkheid, zorgplicht, bedrijfsongeval, hulppersoon, fout, opdrachtgever
Auteurs Y. Konijn

Y. Konijn
Artikel

De geldigheid van het concurrentiebeding nader beschouwd

Trefwoorden concurrentiebeding, werknemer, werkgever, arbeidsovereenkomst, beding, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, schriftelijkheidsvereiste, voorwaarde, boetebeding, verlies
Auteurs E. Nunes

E. Nunes
Artikel

De Wet aanpassing arbeidsduur: een stap verder dan een wettelijk recht op deeltijdarbeid

Trefwoorden werknemer, werkgever, arbeidsduur, wijziging arbeidsduur, deeltijdwerk, arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst, bedrijfsbelang, ontslagverbod, redelijkheid en billijkheid
Auteurs M.L. Lennarts

M.L. Lennarts
Artikel

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte op grond van de WULBZ

Trefwoorden werknemer, werkgever, ziekte, loondoorbetalingverplichting, loon, loondoorbetaling, arbeidsongeschiktheid, aanstellingskeuring, opzet, ongeschiktheid
Auteurs B. Hoogendijk

B. Hoogendijk
Artikel

De uitzendkracht

Trefwoorden uitzendkracht, collectieve arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, inlener, uitzendbureau, werknemer, werkgever, arbeidskracht, loon, ter beschikking stellen
Auteurs E. de Wind, I. van Berkel en E.H. de Joode

E. de Wind

I. van Berkel

E.H. de Joode