Onderneming en Financiering, Aflevering 3 2018

Bij bestuurdersaansprakelijkheid hoort geen klachtplicht

Prof. mr. J.B. Huizink

Noten