Onderneming en Financiering, Aflevering 4 2021

Voorstel voor een nieuwe regeling voor de beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid ex art. 2:404 BW

E.A. van Dooren

Noten