Onderneming en Financiering, Aflevering 2 2023

Governance en compliance in de zorg na invoering van de Governancecode Zorg 2022 en de publicatie van het Kader Goed Bestuur 2022

W.J. Oostwouder, S. Monsma en A. Peelen

Noten