Proces_omslag-1_large
Rss

PROCES

Meer op het gebied van Criminologie en veiligheid

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 03, 2005
Titel

De beleving van de samenplaatsing in justitiële jeugdinrichtingen

Trefwoorden Justitiële jeugdinrichting, Ouders, Kind, Strafbaar feit, Ondertoezichtstelling, Geweld, Observatie, Opvoeding, Delinquent, Gebrek
Auteurs Goderie, M. en Steketee, M.

Goderie, M.

Steketee, M.
Titel

Crisisplaatsingen in de opvanginrichtingen

Trefwoorden Ouders, Tehuis, Convenant, Aanmelding, Justitiële jeugdinrichting, Tussenkomst, Verblijfplaats, Minister van justitie, Mishandeling, Moeder
Auteurs Boendermaker, L.

Boendermaker, L.
Titel

Van straf naar civiel: overwegingen van kinderrechters

Trefwoorden Kinderrechter, Strafbaar feit, Voorlopige hechtenis, Gezinsvoogd, Ondertoezichtstelling, Machtiging, Ouders, Civielrechtelijke titel, Jeugdstrafrecht, Raad voor de kinderbescherming
Auteurs Steege, M. van der, Boendermaker, L. en Berg, G. van den

Steege, M. van der

Boendermaker, L.

Berg, G. van den
Titel

Open brief

Trefwoorden Kind, Strafbaar feit, Kwaliteit, Jeugdgevangenis, Justitiële jeugdinrichting, Opvoeding, Slachtoffer, Bouw, Delinquent, Gedetineerde
Auteurs Directeuren van justitiële jeugdinrichtingen in Nederland

Directeuren van justitiële jeugdinrichtingen in Nederland
Titel

ADHD bij gedetineerde jongens in justitiële jeugdinrichtingen

Trefwoorden Kind, Stoornis, Ouders, Gedetineerde, Patiënt, Moeder, Observatie, Medewerker, Uitgave, Aanbeveling
Auteurs Vreugdenhil, C.

Vreugdenhil, C.
Titel

Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen: wat vinden zij van hun rechten?

Trefwoorden Justitiële jeugdinrichting, Rechtspositie, Ondertoezichtstelling, Ordemaatregel, Geweld, Grondrecht, Voogdij, Uithuisplaatsing, Bemiddeling, Beklag
Auteurs Bruning, M., Liefaard, T. en Volf, M.

Bruning, M.

Liefaard, T.

Volf, M.
Titel

'Signalementen'. Overzicht van recent verschenen publicaties over de justitiële jeugdinrichtingen

Trefwoorden Justitiële jeugdinrichting, Recidive, Tussenkomst, Minister van justitie, Ministerie van justitie, Aanbeveling, Delinquent, Gezinsvoogd, Jeugdgevangenis, Minderjarige
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

PS van een redacteur: Een verlengd verblijf van jeugdigen in politiecellen: een wettelijk gelegitimeerde misstand

Trefwoorden Amendement, Bewaring, Gebrek, Huis van bewaring, Inverzekeringstelling, Justitiële jeugdinrichting, Kerst, Kind, Kinderrechter, Kraker
Auteurs Beijerse, J. uit

Beijerse, J. uit