Recht der Werkelijkheid, Aflevering 3 2018

Van Middelburg tot Almelo. Het hoe en waarom van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie door Nederlandse lagere rechters

Dr. Jasper Krommendijk LLM

Noten