Screenshot_2019-07-02_at_09.14.09_large
Rss

Netherlands Journal of Legal Philosophy

Meer op het gebied van Algemeen, Open Access

Over dit tijdschrift  

Vanwege maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19) schorten we voorlopig het drukken van tijdschriftnummers op. Wanneer bezorging van de papieren tijdschriftnummers weer mogelijk is, worden deze alsnog gedrukt en aan abonnees verstuurd. De digitale artikelen van elk nieuw nummer worden online geplaatst in dit tijdschriftportaal. Daarnaast zullen wij een link opnemen naar de PDF van de gehele aflevering. Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer voor u klaarstaat.

Aflevering 3, 2004
Artikel

Access_open De theorie van de rechtvaardige oorlog en het 'ius post bellum'

Trefwoorden tussenkomst, democratie, herstel, huisvesting, geweld, optie, regering, aansprakelijkheid, armoede, auteur
Auteurs R. Janse

R. Janse
Artikel

Access_open Het (de)constructivisme van Duncan Kennedy

Trefwoorden arbeider, burgerlijk recht, getuige, idee, moeder, onrechtmatige daad, overleden, student, toegankelijkheid, toestemming
Auteurs P. Westerman

P. Westerman
Artikel

Access_open Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart en Kelsen

Trefwoorden arbeider, idee, auteur, geschrift, machtenscheiding, noodzakelijkheid, rechterlijke macht, schikking, uitleg, vertaling
Auteurs D. Kennedy

D. Kennedy
Artikel

Access_open Interview met Duncan Kennedy

Trefwoorden kind, contract, gift, arrangement, leasing, observer, as low as reasonably achievable, elektronisch geld, interest, machine
Auteurs P. Westerman

P. Westerman
Artikel

Access_open De nieuwe wereldorde en het beste regime: de neoconservatieven, de straussianen en Leo Strauss

Trefwoorden politieke filosofie, democratie, bedreiging, idee, auteur, bouw, leerling, levering, opeising, overleden
Auteurs D. Janssens

D. Janssens
Artikel

Access_open Ideals and values in law. A comment on 'The Importance of Ideals'

Trefwoorden claim, model, rechtsstaat, concern, kind, leasing, character, contract, milieurecht, modellenrecht
Auteurs R. Cotterrell

R. Cotterrell
Artikel

Access_open Paul Scholten en de 'rule of law'

Trefwoorden rechtsstaat, echtscheiding, democratie, Europees hof voor de rechten van de mens, huwelijk, strafrecht, auteur, geschrift, geweld, idee
Auteurs W. Borst

W. Borst
Artikel

Access_open Lettres Persanes 3

Grondwettigheidstoetsing door de rechter: Aristoteles of Montesquieu?

Trefwoorden scheiding der machten, grondrecht, noodzakelijkheid, idee, machtenscheiding, gelijkheidsbeginsel, onpartijdigheid, rechterlijke macht, uitvoerende macht, wet in formele zin
Auteurs M. Adams

M. Adams

B. Klink
Boekbespreking

Access_open M. Hildebrandt, Straf(begrip) en procesbeginsel (diss. Rotterdam)

Deventer: Kluwer 2002, 571 p.

Auteurs H. Wiersinga

H. Wiersinga

J.E. Soeharno
Boekbespreking

Access_open M. Scheltema & M.W. Scheltema, Gemeenschappelijk Recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht.

Deventer: Kluwer 2003, 442 p.

Auteurs B.F. Beljaars

B.F. Beljaars

H. Gribnau