Netherlands Journal of Legal Philosophy, Aflevering 3 2009

Het normatieve karakter van de rechtswetenschap: recht als oordeel

Prof. mr. Carel Smith

Noten