Netherlands Journal of Legal Philosophy, Aflevering 1 2019

Lukas van den Berge, Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding. Naar een relationeel bestuursrecht

Richard Neerhof