22130713_omslag108px
Rss

Netherlands Journal of Legal Philosophy

Meer op het gebied van Algemeen, Open Access

Over dit tijdschrift  
Aflevering Pre-publications, 2019 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De tijd van gewortelde vreemdelingen. Een filosofische analyse van tijd en worteling als grond voor verblijfsaanspraken van vreemdelingen

Trefwoorden migratierecht, vreemdelingen, tijd, identiteit, vanzelfsprekend worden
Auteurs Mr. dr. Martijn Stronks
Samenvatting

    In dit artikel wordt langs wijsgerige weg de verhouding tussen tijd, identiteit en het verlenen van (sterkere) verblijfsaanspraken aan migranten onderzocht en verhelderd door een nieuwe betekenis van de term worteling voor te stellen. Want wat is worteling nu eigenlijk? Het is de relatie tussen menselijke tijd, worteling en het migratierecht die in dit artikel filosofisch wordt uitgediept. Dit om te verklaren waarom we in het migratierecht vreemdelingen in het algemeen na verloop van tijd sterkere aanspraken verlenen. In dit artikel wordt betoogd dat het verblijf van vreemdelingen op het grondgebied ervoor zorgt dat hun leven aldaar na verloop van tijd een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van hun identiteit, en van het leven van anderen. Het is dit vanzelfsprekend worden van mensen door de tijd dat de grond is voor het bestaan van formele tijdscriteria voor insluiting in het migratierecht.


Mr. dr. Martijn Stronks
Boekbespreking

Access_open Chiara Raucea, Citizenship Inverted: From Rights to Status?

Auteurs Laura M Henderson PhD

Laura M Henderson PhD
Boekbespreking

Access_open Lukas van den Berge, Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding. Naar een relationeel bestuursrecht

Trefwoorden autonoom bestuursrecht, relationeel bestuursrecht, wederkerige rechtsbetrekking, publiekrecht, privaatrecht
Auteurs Richard Neerhof
Auteursinformatie

Richard Neerhof
Richard Neerhof is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie, certificatie en accreditatie, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.