RegelMaat

Article

Interbestuurlijke verhoudingen in de ­Omgevingswet: ordeloos of een thorbeckiaans evenwicht?

Trefwoorden fysieke leefomgeving, Thorbecke, staatsinrichting, subsidiariteitsvereiste, beleidsruimte
Auteurs L.J. van Karnenbeek, F.A.G. Groothuijse en H.F.M.W. van Rijswick
Auteursinformatie

L.J. van Karnenbeek
Dr. L.J. (Lilian) van Karnenbeek is postdoctoraal onderzoeker staatsrecht en bestuursrecht aan het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.

F.A.G. Groothuijse
Prof. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse is hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht aan het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.

H.F.M.W. van Rijswick
Prof. dr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.
  • Samenvatting

      Thorbecke is de grondlegger van de gedecentraliseerde eenheidsstaat, de staatsinrichting die altijd nog wordt gehandhaafd. Ook de Omgevingswet lijkt op het eerste gezicht aan te sluiten bij de door Thorbecke neergelegde uitgangspunten van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Binnen de algemene gelding van de nieuwe wet beschikken de decentrale overheden, de gemeenten in het bijzonder, over een ruime mate van beleidsruimte. Tegelijkertijd kan deze in beginsel ruim toebedeelde gemeentelijke beleidsruimte relatief gemakkelijk worden beperkt. Dat komt omdat het subsidiariteitsvereiste volgens de auteurs een beperkte normerende werking heeft, waardoor bovengemeentelijk optreden juridisch minimaal is begrensd. De auteurs beargumenteren dat de mogelijkheid dat bovengemeentelijke overheden een stevige greep op gemeenten kunnen hebben, haaks staat op de uitgangspunten die Thorbecke aan de staatsinrichting ten grondslag heeft gelegd.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.