0920055x_covr Rss

RegelMaat

RegelMaat is het enige Nederlandse juridische tijdschrift dat exclusief op wetgeving betrekking heeft. Het tijdschrift beoogt een forum te bieden voor de uitwisseling van informatie, ervaringen, opvattingen en innovatieve ideeën over wet- en regelgeving als fenomeen, het wetgevingsbeleid en het wetgevingsproces. Het biedt plaats aan bijdragen uit zowel de wetenschap als de wetgevings- en rechtspraktijk. RegelMaat staat niet alleen open voor bijdragen uit de juridische hoek, maar ook voor bijdragen die een verbinding leggen met andere disciplines die voor wetgeving en regulering relevant zijn, zoals politicologie en bestuurskunde.

RegelMaat wordt gelezen door zowel regelgevers, wetgevers, toezichthouders en andere ambtenaren als wetenschappers. Zij houden zich allen direct of indirect bezig met wetgevingsvraagstukken, beleidskwesties of staats- en bestuursrechtelijke problemen rond de wetgever.

De auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris via regelmaat@boomjuridisch.nl.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Auteursinstructie

Redactie

Mr. S.E.N. van der Burg (secretaris), Mr. dr. L.C. Groen, Prof. mr. dr. M.J. Jacobs, Mr. D.R.P. de Kok, Prof. dr. A.C.M. Meuwese (voorzitter), Prof. mr. S.A.J. Munneke, Prof. mr. F.J. van Ommeren, Mr. dr. C. Riezebos, Mr. dr. A.E. van Rooij, Mr. R.J.M. van den Tweel, Mr. drs. K. Werkhorst