0920055x_omslag120px Rss

RegelMaat

Regelmaat is het enige Nederlandse juridische tijdschrift dat exclusief op wetgeving betrekking heeft. Het tijdschrift beoogt een forum te bieden voor de uitwisseling van informatie, ervaringen, opvattingen en innovatieve ideeën over wet- en regelgeving als fenomeen, het wetgevingsbeleid en het wetgevingsproces. Het biedt plaats aan bijdragen uit zowel de wetenschap als de wetgevings- en rechtspraktijk. RegelMaat staat niet alleen open voor bijdragen uit de juridische hoek, maar ook voor bijdragen die een verbinding leggen met andere disciplines die voor wetgeving en regulering relevant zijn, zoals politicologie en bestuurskunde.

Voor vragen aan de redactie kunt u mailen naar mevrouw mr. Charlotte van Niel, charlotte.niel@minbzk.nl.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Artikel ter inzage
Auteursinstructie

Redactie

Mr. G.J.M. Evers, Prof. dr. A.C.M. Meuwese, Mr. D.R.P. de Kok, Mr. C. van Niel (tevens redactiesecretaris), Mr. dr. H.G. Sevenster, Prof. mr. dr. M.J. Jacobs, Mr. dr. W. van der Woude, Mr. R.J.M. van den Tweel, en Prof. mr. F.J. van Ommeren (voorzitter)