Tijdschrift voor Religie, Recht en BeleidAccess_open

Recent

Signalementen

Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
, 'Signalementen', TvRRB 2010-2, p. 86-86

Dit artikel wordt geciteerd in

   L.G.H. Bakker e.a., Sharia in Nederland. Een studie naar islamitische advisering en geschilbeslechting bij moslims in Nederland, Radboud Universiteit Nijmegen 2010.

   M.S. Berger, Islam and the uncertainty principle (oratie), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009.

   M.S. Berger, Religie, monografie in de reeks Integratie & Naturalisatie, Den Haag: Sdu 2010.

   E. Bos, Souvereiniteit en religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten, Hilversum: Verloren 2009.

   W. van den Burg, Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (oratie), Erasmus Universiteit Rotterdam 2009.

   Generale Synode van de Protestantse Kerken Nederland, Notitie De kerk en de democratische rechtsstaat een positiebepaling. Handreiking voor het gesprek in gemeente en kerk, november 2009 (ongepubliceerd, online verkrijgbaar op www.pkn.nl).

   J. Kennedy, Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken, Zoetermeer: Boekencentrum 2010.

   J. van der Leun & A. Leupen, Informele huwelijken in Nederland: een exploratieve studie, Universiteit Leiden 2009.

   J.E. Overdijk-Francis & P.M. van den Eijnden, Tweeluik Religie en Publiek domein. Handvatten voor gemeenten, VNG/Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009.

   H. Schmeets & R. van der Bie (red.), Religie aan het begin van de 21ste eeuw, Den Haag/Heerlen: CBS 2009.

   M. Terpstra & I. Bocken (red.), Religie en rede: een dialoog. Speldenprikjes tegen wederzijdse vooroordelen, Delft: Eburon 2010.


Print dit artikel