Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, Aflevering 3 2012

De vervolging van de rooms-katholieke kerk in Nederland (artikel 140 Sr)

René Guldenmund

Noten