1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 01, 2002
Titel

Verslag symposium StAB

Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 24 oktober 2001, nr. 199901710/1 (Uden)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 24 oktober 2001, nr. 200003287/1 (Amsterdam)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 30 oktober 2001, nr. 200104847/1 (IJmond)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 31 oktober 2001, nrs. 200103043/1 en 200103043/2 (Someren)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 21 november 2001, nr. 200003288/1 (Elburg)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 21 november 2001, nr. 200003634/1 (Winterswijk)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 21 november 2001, nr. 200100458/1 (Nunspeet)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 21 november 2001, nr. 199902423/2 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 21 november 2001, nr. 200004709/1 (Maarssen)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 28 november 2001, nr. 200000336/1 (Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 12 december 2001, nr. 199901906/2 (Almere)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 12 december 2001, nr. 200005338/1 (GS Overijssel)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 19 december 2001, nr. 200100562/2 (GS Gelderland)

Trefwoorden Vergunning, Vergunningverlening, Woning, Schade, Gedeputeerde staten, Administratief recht, Verdrag, Causaliteit, Dwangsom, Burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Vergunning, Afval, Vrachtauto, Administratief recht, Regering, Veehouderij, Eigen woning, Merk, Onherroepelijkheid, Overlast
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 6 juli 2001, nr. 200100241/2, Bemmel/uitwerkingsplan 'Bergerden 1996, deelgebied A'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 27 september 2001, nr. 200004458/2, Amsterdam/(afwijking van) structuurplan 'Open stad 1996'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 3 oktober 2001, nr. 19902111/1, Heino (thans Raalte)/bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële herziening uitbreiding camping Heino'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 3 oktober 2001, nr. 200002089/1, Uden/bestemmingsplan 'Koopmanstraat-Zuid'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Middelburg 9 oktober 2001, nr. Awb 00/638, Awb 00/699 en Awb 00/703, Vlissingen/bouwvergunning

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 oktober 2001, nr. 200001520/1, Loppersum/bestemmingsplan 'Herziening bestemmingsplan Buitengebied (ex artikel 30 WRO en actualisering)'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Pres. Rb. Dordrecht 19 oktober 2001, nr. AWB/01/275, Papendrecht/verleende bouwvergunning

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 oktober 2001, nr. E01.98.0287, Enschede/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 oktober 2001, nr. 200001332/1, Westvoorne/bestemmingsplan 'Zeegebied 1999'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Gemeente, Wethouder, Burgemeester, Perceel, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Vz. ABRS 2 november 2001, nr. 200103336/2, Haarlemmermeer/uitwerkingsplan 'Lisserbroek-Muntstraat'

Trefwoorden Dubbele uitwerking van het moederplan niet mogelijk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 7 november 2001, nr. 200000078/, Schiermonnikoog/bestemmingsplan 'Tweede Partiële herziening van het bestemmingsplan Schiermonnikoog Nabij de Kom'

Trefwoorden Voorgeschreven beperkingen van de toegestane typen kampeermiddelen heeft ruimtelijke relevantie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 7 november 2001, nr. 200001474/1, Minister van Verkeer en Waterstaat/Tracébesluit A2, trajecten knooppunt Everdingen - knooppunt Deil en Zaltbommel - knooppunt Empel

Trefwoorden Artikel 3:42 Awb is niet van toepassing op de terinzagelegging van een vastgesteld tracébesluit. Te late bekendmaking van het tracébesluit kan de rechtmatigheid van het besluit niet aantasten
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 7 november 2001, nr. 200003919/1, Eindhoven/bestuursdwangaanschrijving

Trefwoorden Bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel is de op een bepaald moment actuele situatie ter plaatse bepalend en niet de situatie ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 14 november 2001, nr. 200100349/1, Breda/bestemmingsplan 'Adriaan Klaassenstraat e.o.'

Trefwoorden Bij goedkeuringsbesluit dienen gedeputeerde staten een brede planologische afweging te maken. Een afwijking van in de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' genoemde indicatieve afstanden kan niet uitsluitend gemotiveerd worden met een beroep op
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 14 november 2001, nr. 200101654/1, Sint-Michielsgestel/bestemmingsplan 'Laamhoef'

Trefwoorden Het opnemen van een fasering in het bestemmingsplan is wenselijk in verband met komende streekplanherziening
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 21 november 2001, nr. 199902707/1, Ooststellingwerf/bestemmingsplan 'Buitengebied, partiële herziening Grindweg 22, Nijeberkoop'

Trefwoorden Roofdier- en reptielenopvangcentrum planologisch inpasbaar in buitengebied. Voldoende aannemelijk dat een milieuvergunning zou kunnen worden verleend
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 21 november 2001, nr. 200000626/1, Velsen/wijzigingsplan 'IJmuiderslag 1e wijziging'

Trefwoorden Nu niet aannemelijk was en er evenmin aanwijzingen waren dat de noodzakelijke vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet zou worden verleend konden gedeputeerde staten niet zonder meer het wijzigingsplan goedkeuren
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 21 november 2001, nr. 200002717, Heerenveen/bestemmingsplan 'Skoatterwâld'

Trefwoorden Vraagstelling deskundigenbericht te sturend?
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 28 november 2001, nr. 200005429/1, Nunspeet/dwangsomaanschrijving

Trefwoorden Beperking in het gebruik van recreatiewoning is niet aan te merken als een aantasting van het recht op ongestoord genot van eigendom. Inschrijving in gemeentelijke basisadminstratie kan tezamen met de bevindingen van onderzoek ter plaatse het vermoeden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 5 december 2001, nr. 200000436/1, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/aanwijzing tot herziening streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied

Trefwoorden Voor het geven van een aanwijzing ex artikel 6 WRO om een streekplanherziening vast te stellen is het niet noodzakelijk dat er een concreet bestemmingsplan voorligt dat niet in overeenstemming is met het regeringsbeleid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Pres. Rb. Assen 28 december 2001, nr. 01/934, Hoogeveen/dwangsomaanschrijving

Trefwoorden Niet in de aanwezigheid van rails op zich, maar (slechts) in een bepaald met het bestemmingsplan strijdig gebruik daarvan is een illegale situatie gelegen
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 26 september 2001, nr. 200100765/1, Noordenveld/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bij eigendomsverkrijging onder algemene titel kan geen voorzienbaarheid worden tegengeworpen die niet reeds bestond bij voormalige eigenaar
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 3 oktober 2001, nr. 200001310/1, Epe/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden In objectieve zin neemt de bruikbaarheid van net buiten het nieuwe bestemmingsplan vallende percelen in dit geval niet af door het nieuwe bestemmingsplan, zodat er geen sprake is van een waardeverminderende factor. Gestelde waardebeperking door
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 3 oktober 2001, nr. 200101280/1, Stein/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Artikel 6:20, vierde lid Awb houdt niet in dat, in geval tegen het niet tijdig beslissen bezwaar is gemaakt, het bestuursorgaan uitsluitend in de vorm van een beslissing op bezwaar een primair besluit kan nemen. Dit zou immers betekenen dat alsdan de
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 21 november 2001, nr. 200100248/1, Weert/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Uitwerkingsplan is geen planschadebasis; ontbreken van causaliteit
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 28 november 2001, nr. 200100834/1, Enschede/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bij de planvergelijking dient ten aanzien van de nieuwe bestemming niet te worden uitgegaan van de toekomstige algemene bestemming 'bijzondere bebouwing', maar moet de projectbestemming 'Budo-vereniging' tot uitgangspunt worden genomen, aangezien de
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 12 december 2001, nr. 200101227/1, Hengelo/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Geen samengestelde rente, nu schadeveroorzakend moment voor de datum van invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek per 1 januari 1992 ligt
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 12 december 2001, nr. 200103243/1, Goor (thans Hof van Twente)/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Niet het vragen van een nader advies (second opinion), maar het afwijken van een krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies (van de schadebeoordelingscommissie) had gemotiveerd moeten worden
Auteurs Redactie

Redactie