StAB

Ruimtelijke ordening: ABRS 7 november 2001, nr. 200001474/1, Minister van Verkeer en Waterstaat/Tracébesluit A2, trajecten knooppunt Everdingen - knooppunt Deil en Zaltbommel - knooppunt Empel

Trefwoorden Artikel 3:42 Awb is niet van toepassing op de terinzagelegging van een vastgesteld tracébesluit. Te late bekendmaking van het tracébesluit kan de rechtmatigheid van het besluit niet aantasten
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.