StAB

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 juli 2002, nrs. 199900464/1, 200101478/1 en 200104033/1, Gemeenten Scheemda, Reiderland en Winschoten/bestemmingsplan 'Blauwe Stad', uitwerkingsplan 'Blauwe Stad 2000' en Partiële herziening 'Blauwe Stad 2000'

Trefwoorden De streekplanuitwerking kan niet worden aangemerkt als het eerste plan dat in de mogelijke aanleg van genoemde activiteiten voorziet. Appellanten hadden hun inhoudelijke bezwaren inzake het MER naar voren moeten brengen in het kader van de totstandkoming
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.