StAB

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 juni 2003, nr. 200303688/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Haaksbergen. Het niet onthouden van goedkeuring, hoewel de bedenking gegrond wordt geacht, is in strijd met artikel 3:46 Awb.
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.