StAB

Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 september 2003, nr. 200203940/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Menaldumadeel. Voor een afwijking van de regel dat in het kader van een beoordeling of sprake is van een nadeliger situatie het nieuwe planologische regime
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.