StAB

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 juni 2004, nr. 200304768/1 Urk/uitwerkingsplan 'het uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO, noordwestelijk deel van het bestemmingsplan "De Staart"'

Trefwoorden Het toepassen van in een bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsregels is een verplichting. Bijzondere omstandigheden kunnen er evenwel toe leiden dat aan deze verplichting kan worden voorbijgegaan.
Auteurs Redactie

22704 Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.