StAB

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 19 januari 2005, nr. 200403473/1, stadsdeel Westerpark/uitwerkingsplan ‘Uitwerking 15 van het bestemmingsplan ‘Staatsliedenbuurt’ (KDV Van Beuningenplein 103)’

Trefwoorden De kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp-uitwerkingsplan in een weekblad is in strijd met hetgeen in het moederplan omtrent de publicatie van de terinzagelegging is bepaald. Het onderzoek inzake de geluidbelasting op de gevels van de
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.