StAB

Jurisprudentie

ABRvS 20 april 2005, nr. 200405315/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm, EG-richtlijn 96/61 (IPPC) art. 9, vierde lid en achtste lid (GS Groningen)

Trefwoorden Vergunning voldoet niet aan beschermingsniveau dat door IPPC-richtlijn wordt geboden. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat (rechtstreeks werkende) normen voor NOx in BEES A een even hoog beschermingsniveau bieden als de IPPC-richtlijn.
Auteurs Redactie

22342 Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.