StAB

Jurisprudentie

ABRvS 1 juni 2005, nr. 200500913/1 inzake art. 5:25, eerste lid Awb, art. 10.23 Wm, art. 15, zevende lid en art. 20 Afvalstoffenverordening Utrecht (Utrecht)

Trefwoorden Bepaling in Afvalstoffenverordening dat degene tot wie het aangetroffen huisvuil kan worden herleid de overtreder is, is onverbindend voorzover daarin geen mogelijkheid tot tegenbewijs wordt geboden.
Auteurs Redactie

22356 Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.