StAB

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 juni 2005, nr. 200405300/1, De Wolden/bestemmingsplan 'Buitengebied De Wolden'

Trefwoorden De gemeenteraad heeft niet onjuist gehandeld door de geluidszone van het buiten het plangebied gelegen motorcrossterrein in het voorliggende plan vast te leggen.
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.