StAB

Jurisprudentie

ABRvS 30 november 2005, nr. 200501512/1 inzake art. 2 EG-richtlijn 96/61 (IPPC), art. 13 Besluit luchtkwaliteit, art. 7 Besluit luchtkwaliteit 2005 en art. 8:72, derde lid Awb (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een puinbreekinstallatie. Appellante stelt dat ook de puinbreekinstallatie had moeten worden getoetst aan de IPPC-richtlijn (de Richtlijn), omdat de puinbreekactiviteiten met de stortactiviteiten één installatie als bedoeld in de Richtlijn vormen.
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.