StAB

Jurisprudentie

ABRvS 7 december 2005, nr. 200500414/1 inzake art. 59 wet geluidhinder, art. 8.8 eerste lid, onder c en derde lid, aanhef en onder a Wm (GS Flevoland)

Trefwoorden Geen wettelijke verplichting tot het in acht nemen van een geluidszone van rechtswege.
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.