StAB

Ruimtelijke ordening: Vz. ABRvS 2 december 2005, nr. 200507907/1 en 200508315/1, Minister van VROM en het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken/vrijstelling

Trefwoorden Het verzoek van de Minister van VROM is gericht op de verwezenlijking van een project. Gezien de reeds bestaande discrepantie tussen de feitelijke situatie en de vliegveiligheidsvoorschriften, het feit dat deze discrepantie in de naaste toekomst slechts
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.