1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 03, 2006
Artikel

De gefaseerde verlening van de omgevingsvergunning in het voorontwerp Wabo: een gebrekkige regeling

Trefwoorden Het voorontwerp voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft intussen de nodige pennen in beweging gebracht. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage, in juli 2006, ligt het voorontwerp voor advies bij de Raad van State
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Jurisprudentie

ABRvS 5 april 2006, nr. 200506205/1 inzake art. 7.2 Wm en categorie C18.2 Besluit MeR 1994 (GS Limburg)

Trefwoorden Afval, Milieueffectrapportage, Vergunning, Aanwijzing, Vergunningverlening, Milieuvergunning, Verbrandingsoven, Afdeling bestuursrechtspreking, Afvalverwerkingsbedrijf, Bestuursorgaan
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 19 april 2006, nr. 200508529/1 inzake art. 1.1, eerste en vierde lid Wet milieubeheer (Hulst)

Trefwoorden Vergunninghouder, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Vergunning, Vergunningverlening, Binding, Dier, Nabijheid, Vergunningsplicht, Woning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 3 mei 2006, nr. 200505845/1 inzake art. 2 en bijlage I Besluit tankstations milieubeheer (Soest)

Trefwoorden Vergunning, Wegverkeer, Gasolie, Benzine, Bedrijfspand, Bewaring, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afgewerkte olie, Externe veiligheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 3 mei 2006, nr. 200508099/1 inzake art. 1 en bijlage I EG-richtlijn 96/61 (Barneveld)

Trefwoorden Veehouderij, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Exploitant, Stallen, Uitleg, Varkenshouderij, Aanwijzing, Bouw, Depositie, Dier
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 10 mei 2006, nr. 200505054/1 inzake art. 8.8, derde lid en art. 8.11, derde lid Wm (Ridderkerk)

Trefwoorden Vergunning, Geluidhinder, As low as reasonably achievable, Stand van de techniek, Afdeling bestuursrechtspraak, Beoordelingsvrijheid, Geluidszone, Beslaglegging, Claim, E-mail
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 17 mei 2006, nr. 200507733/1 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Varkenshouderij, Binding, Openbare weg, Veehouderij, Nabijheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Aanwijzing, Exploitatie, Vergunninghouder, Overlegging van stukken
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 24 mei 2006, nr. 200505749/1 inzake art. 13.7 Wm en art. 41 Wgh (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Geluidhinder, Bestemmingsplan, Aanhouding, Perceel, Vaste inrichting, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Rechtsgevolg, Ruimtelijke ordening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 31 mei 2006, nr. 200507197/1 inzake art. 8.23 en 8.25, eerste lid Wm (Spijkenisse)

Trefwoorden LPG, Vergunning, Intrekking vergunning, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beschikking, Verkoop, Benzine, Dieselolie, Motorvoertuig
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 31 mei 2006, nr. 200507805/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtliijn 92/43 (Someren)

Trefwoorden Beleid dat bij een totale ammoniakdepositie van niet meer dan 15 mol geen sprake is van significante gevolgen voor natuurgebied is in strijd met de Habitatrichtlijn. Onjuiste toepassing van saldobenadering door slechts uit te gaan van depositie op grens v
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 juni 2006, nr. 200507163/1 inzake art. 8.1 en 8.4 Wm (GS Flevoland)

Trefwoorden Ondanks dat oprichtingsvergunning had moeten worden verleend, dient rekening te worden gehouden met omstandigheid dat inrichting reeds langere tijd op basis van een (thans geëxpireerde) rechtsgeldige vergunning in werking is geweest
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 21 juni 2006, nr. 200507565/1 inzake art. 7.8b Wm (oud) (Oirschot)

Trefwoorden Ondanks aanwezigheid habitatgebied geen sprake van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 7.8b Wm (oud)
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 juni 2006, nr. 200507728/1 inzake art. 4 EG-Verordening 259/93 en paragraaf 4.5.1 Landelijk afvalbeheersplan (staatssecretaris VROM)

Trefwoorden Merendeelcriterium niet automatisch van toepassing bij beantwoording vraag of sprake is van handeling van afvalverwijdering dan wel van nuttige toepassing
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 juni 2006, nr. 200600626/1 inzake art. 1.1, eerste lid Wm en bijlage I, catagorie 19.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Nijmegen)

Trefwoorden Vergunningverlening, Beoordelingsvrijheid, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad, Muziek, Aanwijzing, Frequentie, Geluidhinder, Gemeente, Milieuhinderlijk bedrijf
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden ABRvS 12 april 2006, nr. 200506175/1 (Venray); ABRvS 12 april 2006, nr. 200506766/1 (Bladel); ABRvS 12 april 2006, nr. 200506866/1 (Someren); ABRvS 12 april 2006, nr. 200507032/1 (Twenterand); ABRvS 19 april 2006, nr. 200508370/1 (staatssecretaris VROM)
Auteurs Meulen, T. van der

Meulen, T. van der
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 maart 2006, nr. 200500562/1, Lelystad/bestemmingsplan 'Lelystad Luchthaven en omgeving en geluidzone industrielawaai Luchthaven Lelystad, partiële herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied Lelystad, gedeelte...

Trefwoorden Bestemmingsplan, Voorwaarde, Woning, College van burgemeester, Geluidszone, Gemeenteraad, Ongegrondverklaring, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak, Geluidhinder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 maart 2006, nr. 200502510/1, Deventer/bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Linderveld'

Trefwoorden estemmingsplan, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Milieueffectrapportage, Noodzakelijkheid, Uitleg, Lidstaat, Verdrag, Voorwaarde, Aanwijzing
Auteurs Weijer, P. de

Weijer, P. de
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 maart 2006, nr. 200504373/1, Almere/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Perceel, Ruimtelijke ordening, Bouw, Overeenkomst, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Bouwvergunning, Gemeente, Woning, Bruikleen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 maart 2006, nr. 200507971/1, Moordrecht/bestemmingsplan 'Moordrecht-Dorpskern 2005'

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Global system for, Ondergeschikte, Afdeling bestuursrecht, Bouwwerk, College van burgemeesters, Telecommunicatie, Burgemeester, Wethouder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 5 april 2006, nr. 200506157/1, Roosendaal/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Concentratie, Ruimtelijke ordening, Luchtkwaliteit, Bouwvergunning, Stichting, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van, Bestuursorgaan, Ongegrondverklaring, Perceel, Benzeen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 april 2006, nr. 200500596/1, Halderberge/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Borchwerf II'

Trefwoorden Vergunning, Ontwerpbesluit, Bestemmingsplan, Milieuvergunning, Agrarisch bedrijf, Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak, Belangenafweging, College van burgermeesters
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 april 2006, nr. 200506523/1, Wisch/bestemmingsplan 'Buitengebied Wisch'

Trefwoorden Vakantiewoning, Exploitatie, Woning, Permanente bewoning, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Streekplan, Gemeente, Provincie, Verbod
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 april 2006, nr. 200509482/1, Capelle aan den IJssel/ binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Bestemmingsplan, Luchtkwaliteit, Ruimtelijke ordening, Perceel, Bouwvergunning, Gemeenteraad, Uitleg, Afdeling bestuursrechtspraak, College van burgemeester, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 april 2006, nr. 200505698/1, Overijssel/'Partiële herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het Streekplan Overijssel 2000+'

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Concentratie, Kalenderjaar, Ruimtelijke ordening, Herziening, Streekplan, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad, Bestemmingsplan, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 april 2006, nr. 200508854/1, Nijkerk/bestemmingsplan 'Hoevelaken-Zuid'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Terinzagelegging, Ruimtelijke ordening, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad, Belanghebbende, Bouw, Kennisgeving, Woning, Aanhouding
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 mei 2006, nr. 200506615/1, Apeldoorn/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Perceel, Bouwwerk, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ruimtelijke ordening, Toegankelijkheid, Vergunning, Bouw, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 mei 2006, nr. 200601365/4, Dinkelland/bestemmingsplan 'Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied van de voormalige gemeente Weerselo

Trefwoorden Bestemmingsplan, Terinzagelegging, Ruimtelijke ordening, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Agrarisch bedrijf, Gemeente, Mededeling, Rechtszekerheidsbeleid, Gedeputeerde staten
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 24 mei 2006, nr. 200506194/1, Opsterland/wijzigingsplan '[locatie] Wijnjewoude'

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Veehouderij, Woning, Bestemmingsplan, Perceel, Deskundigenbericht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad, Aanhouding, Afhankelijke woning, Agrarisch bedrijf
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 31 mei 2006, nr. 200507573, Apeldoorn/bestemmingsplan 'Kanaaloevers, Stationsstraat/Molenstraat'

Trefwoorden Inzage, Terinzagelegging, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Vertegenwoordiger, Afdeling bestuursrechtspraak, Bestemmingsplan, Bewijslast, Aanwijzing, Administratief recht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 31 mei 2006, nr. 200508002/1, Boxtel/handhaving

Trefwoorden Perceel, Bouwvergunning, Gelijkheidsbeginsel, Afdeling bestuursrechtspraak, Bestuursorgaan, Handhaving, Ongegrondverklaring, Ruimtelijke ordening, Begunstigingstermijn, College van burgermeesters
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juni 2006, nr. 200506181/1, Swalmen/ontheffing bouwverbod en bouwvergunning

Trefwoorden Bouwvergunning, Ontheffing, Ruimtelijke ordening, Vereniging, Aanwijzing, Bouw, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van, Europese commissie, Europese gemeenschap
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 juni 2006, nr. 200508050/1, Stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam/bestemmingsplan 'Vondelpark'

Trefwoorden Perceel, Vergunning, Bestuurder, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Horeca, Motivering, Exploitatie, Gemeente, Herstel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 juni 2006, nr. 200504995/1, Wageningen/bestemmingsplan 'Rustenburg-Deelgebied I'

Trefwoorden Vergunning, Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Gedeputeerde staten, Lichthinder, Gemeenteraad, Hinder, Administratief recht, Bestemmingsplan, Bouw
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 5 april 2006, nr. 200504849/1, Oudewater/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Woning, Stichting, Bezwaarschrift, Rechtsgevolg, Administratief recht, Exploitatie, Hinder, Parkeren, Planschade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 april 2006, nr. 200506094/1, Meerssen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Schade, Bestemmingsplan, Schadevergoeding, Ruimtelijke ordening, Stichting, Voorzienbaarheid, Waardedaling, Woning, Administratieve rechtspraak, Afdeling bestuursrechtspraak van
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 17 mei 2006, nr. 200507165/1, Westland/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Woning, Waardedaling, Taxatie, Valuta, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Ongegrondverklaring, Onroerend goed, Aanwijzing, Betaling
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 mei 2006, nr. 200506928/1, Enschede/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Drinkwatervoorziening, Bouw, Bestemmingswijziging, Schade, Vergoeding, Zandwinning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Agrarisch bedrijf, Biedprijs
Auteurs Redactie

Redactie