Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 04, 2006
Artikel

Fijn stof onder het Besluit luchtkwaliteit 2005

Trefwoorden Concentratie, Luchtkwaliteit, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Stikstofdioxide, Zwaveldioxide, Balans, Bestemmingsplan, Model, Raad van state, Waarborg
Auteurs Feringa, E.

Feringa, E.
Jurisprudentie

ABRvS 12 juli 2006, nr. 200507336/1 inzake art. 17.2 Wm (GS Gelderland)

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, In strijd met de wet, Milieuvergunning, Provincie, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 12 juli 2006, nr. 200601268/1 inzake art. 17.1 en 17.2 Wm (Delfzijl)

Trefwoorden Last onder dwangsom, Meldingsplicht, Milieuschade, Ondernemingsactiviteit, Bouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bodem, Merk, Milieuvergunning, Schade
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 19 juli 2006, nr. 200508222/1 inzake art. 8.18 Wm (Neder-Betuwe)

Trefwoorden Vergunning, Dier, Onherroepelijkheid, Stallen, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Agrarisch bedrijf, Primair besluit, Vergunninghouder, Vergunningverlening, Aanwijzing
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 juli 2006, nr. 200509633/1 inzake art. 6, tweede lid Wav en art. 9, vierde lid EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Helden)

Trefwoorden Veehouderij, Vergunning, Ammoniak, Depositie, Afdeling bestuursrechtspraak van, Overlegging van stukken, Administratief recht, Europese unie, Geïntegreerde bestrijding, Levering
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 juli 2006, nr. 200600406/1 inzake Wgh en art. 8.8, derde lid, onder a Wm (Lelystad)

Trefwoorden Geluidhinder, Bedrijfspand, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Groothandel, Vergunningaanvraag, Woning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 augustus 2006, nr. 200508445/1 inzake art. 1.1, eerste en vierde lid Wm (Hof van Twente)

Trefwoorden Perceel, Binding, Vergunninghouder, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Eigendom, Openbare weg, Vergunning, Nabijheid, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 augustus 2006, nr. 200601281/1 inzake art. 1.1, eerste en vierde lid Wm (Bernheze)

Trefwoorden Nabijheid, Agrarisch bedrijf, Perceel, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Binding, Exploitatie, Levering, Merk, Motivering
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 augustus 2006, nr. 200507770/1 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm en Besluit glastuinbouw (De Ronde Venen)

Trefwoorden Vergunning, Beoordelingsvrijheid, Glastuinbouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad, Gelijkheidsbeginsel, Hinder, Vergunningverlening, Woning, Aanbeveling, Deskundigenbericht
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 16 augustus 2006, nr. 200510321/1 inzake art. 1:2 Awb (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Belanghebbende, Woning, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Geluidhinder, Bezwaarschrift, Eigenaar, Gebruiker, Gerechtigde
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 augustus 2006, nr. 200601212/1 inzake art. 8.2, 8.3 en 18.2 Wm (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Afval, Vergunningverlening, Bestuursorgaan, Zuiveringsinstallatie, Handhaving, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak, Aanwijzing, Bestuursdwang, College van burgemeester en
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 september 2006, nr. 200510192/1 inzake art. 8.19, tweede lid Wm (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrecht, Memorie van toelichting, Vergunninghouder, Vergunningverlening, Compostering, Energieverbruik, Milieuvergunning, Plantaardig afval, Stankoverlast
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 13 september 2006, nr. 200510491/1 inzake art. 8.40 Wm, Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer en art. 6 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Venray)

Trefwoorden Vergunning, Vergunninghouder, Ontlening, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van, Depositie, Direct verband, Staking, Toestemming, Administratief recht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 september 2006, nr. 200602589/1 inzake art. 5:32 Awb (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Afval, Last onder dwangsom, Bedrijfsvoering, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Aandeel, Aandelenoverdracht, Aanstelling, Aanvaarding, Afzet
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 september 2006, nr. 200601548/1 inzake art. 8.8 Wm, art. 6, tweede lid Wav en EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Meerlo-Wanssum)

Trefwoorden Veehouderij, Depositie, Vergunning, Ammoniak, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Stallen, Varkenshouderij, Vergunningverlening, Administratief recht, Dierlijke mest
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden ABRvS 5 juli 2006, nr. 200600135/1 (Voorst); ABRvS 5 juli 2006, nr. 200600574/1 (GS Zuid-Holland); ABRvS 12 juli 2006, nr. 200506274/1 (GS Utrecht); ABRvS 12 juli 2006, nr. 200508685/1 (Asten); ABRvS 26 juli 2006, nr. 200600105/1 (GS Noord-Brabant)
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Leeuwarden, sector bestuursrecht, 4 mei 2006, nr. 05/1285, Tytsjerksteradiel/bouwvergunning en vrijstelling

Trefwoorden Duurzame ontwrichting, Ruimtelijke ordening, Detailhandel, Dier, Service, Tuin, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Bouw, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 juni 2006, nr. 200504616/1, Zevenhuizen-Moerkapelle/bestemmingsplan 'Omleidingsweg N219'

Trefwoorden Concentratie, Luchtkwaliteit, Stikstofdioxide, Ruimtelijke ordening, Afname, Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestuursorgaan, Kalenderjaar, Merk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 5 juli 2006, nr. 200508688/1, Boxmeer/wijzigingsplan 'Kom Vierlingsbeek'

Trefwoorden Perceel, Woning, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, College van burgemeester en wetgeving, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Belanghebbende, Eigenaar, Optie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 juli 2006, nr. 200508690/1, Bronckhorst/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Universal mobile telecommunication, College van burgemeester en wetgevers, Antenne, Apparatuur, Bouwvergunning, Eigenaar, Perceel, Ruimtelijke ordening, Aanhouding, Afdeling bestuursrechtspraak
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 26 juli 2007, nr. 200507481/1, Hilversum/uitwerkingsplan '1e Uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO Bestemmingsplan Binnenstad, Verleggen oprit parkeergarage Hilvertshof'

Trefwoorden Concentratie, Luchtkwaliteit, Parkeergarage, Stikstofdioxide, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raa[...], Afname, Bestuursorgaan, Gemeenteraad
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 augustus 2006, nr. 200508035/1, Ruurlo/bestemmingsplan 'Everskamp'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Belanghebbende, Luchtkwaliteit, Terinzagelegging, Aansprakelijkheid, Afdeling bestuursrechtspraak van, Exploitatie, Gemeente
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 augustus 2006, nr. 200509943/1, Twenterand/uitwerkingsplan 'Weemelanden, 1e fase - 2e uitwerking'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Woning, Ruimtelijke ordening, Agrarisch bedrijf, Woningbouw, Veehouderij, College van burgememeesters, Onherroepelijkheid, Afdeling bestuursrecht, Bijzondere omstandigheden
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 augustus 2006, nr. 200507370/1, Hendrik-Ido-Ambacht/bestemmingsplan 'De Volgerlanden-Oost'

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Luchtkwaliteit, Bestemmingsplan, Concentratie, Gemeenteraad, Woning, Woningbouw, Afdeling bestuursrechtspraak, Bestuursorgaan, College van burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 augustus 2006, nr. 200507002/1, Den Haag/bestemmingsplan 'Houtrust'

Trefwoorden Woning, Ruimtelijke ordening, Verkeersgegevens, Deskundigenbericht, Afdeling bestuursrechtspraak, Beschikking, Bestemmingsplan, Direct verband, Europese commissie, Fiets
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 augustus 2006, nr. 200507730/1, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/peilbesluit polder Zevenhoven deel I

Trefwoorden Belanghebbende, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ruimtelijke ordening, Bestuurder, Fusie, Gedeputeerde staten, Ongegrondverklaring, Statuut
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 23 augustus 2006, nr. 200508708, Teylingen/vrijstelling

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, College van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde staten, Gemeente, Herroeping, Levering, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 augustus 2006, nr. 200508928/1, Noordoostpolder/bestemmingsplan 'Kraggenburg 2004'

Trefwoorden Perceel, Gemeenteraad, Woningbouw, Gemeente, Aankoop, Ruimtelijke ordening, Agrarische bestemming, Bestemmingsplan, Belangenafweging, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 september 2006, nr. 200508740/1, Swalmen/verzoek om handhaving

Trefwoorden Perceel, Bestemmingsplan, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Handhaving, Ruimtelijke ordening, Verzet, Aanwijzing, Bouwwerk, College van burgemeester en wethouders, Groenvoorziening
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 september 2006, nr. 200508009/1, Zaanstad/bestemmingsplan 'Wormerveer-Noordeinde'

Trefwoorden Aanbeveling, Verspreiding van stank, Hoorzitting, Luchtkwaliteit, Bestemmingsplan, Gemeentebestuur, Ruimtelijke ordening, Woonwijk, Milieuvergunning, Aanhouding
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 september 2006, nr. 200602296/1, Breda/bestemmingsplan 'Emer Zuid, partiële herziening 2004/1'

Trefwoorden Bouwwerk, Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Herziening, Noodzakelijkheid, Uitleg, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad v[...], Bedrijfsvoering, Belangenafweging
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 juni 2006, nr. 200507631/1, Ridderkerk/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Bouw, Planschade, Aanwijzing, Bouwwerk, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Perceel, Parkeerplaats, Herziening, Ruimtelijke ordening
Auteurs Willems, P.

Willems, P.
Jurisprudentie

ABRvS 28 juni 2006, nr. 200507377/1, Veendam/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Afvalverwerking, Illegaal, Schade, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeente, Merk, Nadeelcompensatie, Publiekrechtelijke rechtspersoon
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 juli 2006, nr. 200508480/1, Tubbergen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Administratieve rechtspraak, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bestemmingsplan, Ernstig gebrek, Gemeente, Herziening, Schade, Stichting, Taxatierapport
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 juli 2006, nr. 200507330/1, Wognum/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Restaurantbedrijf, Bestemmingsplan, Perceel, Woning, Taxateur, Bouwwerk, Parkeerplaats, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 augustus 2006, nr. 200509420/1, Tilburg/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Woning, Cap, Gemeente, Planschade, Vergoeding, Voorzienbaarheid, Woonwijk, Aankoop, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 augustus 2006, nr. 200600955/1, Castricum/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Aankoop, Perceel, Woning, Gemeente, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, College van burgemeester en wethouders, Diefstal met braak, Inzage
Auteurs Redactie

Redactie