StAB

Ruimtelijke ordening: ABRvS 26 juli 2007, nr. 200507481/1, Hilversum/uitwerkingsplan '1e Uitwerkingsplan ex artikel 11 WRO Bestemmingsplan Binnenstad, Verleggen oprit parkeergarage Hilvertshof'

Trefwoorden Concentratie, Luchtkwaliteit, Parkeergarage, Stikstofdioxide, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raa[...], Afname, Bestuursorgaan, Gemeenteraad
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.