Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 01, 2007
Artikel

Samenvatting StAB-seminar 'Rechtspraak in twee instanties'

Trefwoorden Rechtspraak, Concentratie, Voorstel van wet, Aanverwantschap, Introductie, Raad voor de rechtspraak, Aanbeveling, Administratief recht, Administratieve rechtspraak, Bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

De Wet geurhinder en veehouderij en de ruimtelijke ordening

Trefwoorden Bestemmingsplan, Verspreiding van stank, Veehouderij, Ruimtelijke ordening, Milieuvergunning, Gemeenteraad, Woning, Appellabel besluit, Milieubeleid, Rechtsbescherming
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Jurisprudentie

ABRvS 4 oktober 2006, nr. 200601165/1 inzake art. 8.4 Wm (GS Overijssel)

Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Beleidsruimte, Kunststof, Ongegrondverklaring, Belangenafweging, Mediation, Noodzakelijkheid, Verkoop
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 oktober 2006, nr. 200602177/1 inzake artikel 7.8b, vierde lid Wm, onderdeel D, categorie 14 Besluit milieu-effectrapportage 1994, bijlage III EG-richtlijn 85/337 en artikel 6 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtijn) (Someren)

Trefwoorden Milieueffectrapport, Aanwijzing, Bijzondere omstandigheden, Europese gemeenschap, Afdeling bestuurssrechtspraak, Administratief recht, Algemene maatregelen van bestuur, Ammoniak, Beschikking, Bestuursorgaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 11 oktober 2006, nr. 200603082/1 inzake artikel 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Nederweert)

Trefwoorden Depositie, Vergunning, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ammoniak, Kwaliteit, Pluimveehouderij, Toestemming, Veehouderij, Verdrag
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 18 oktober 2006, nr. 200603703/1 inzake art. 20.1 Wm en art.1:2 Awb (GS Utrecht)

Trefwoorden Belanghebbende, Perceel, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Administratief recht, Bedrijfsafval, Bouw, Eigenaar, Merk, Sloop, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 1 november 2006, nr. 200604367/1 inzake art. 5:32 Awb (Marum)

Trefwoorden Dwangsom, Afdeling bestuursrecht, Financiële omstandigheden, Last onder dwangsom, Bestuursorgaan, Beleidsregel, Verbeuren van dwangsom, Administratief recht, Beoordelingsruimte, Bestuursdwang
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 8 november 2006, nr. 200601798/1 inzake art. 7, derde lid Besluit luchtkwaliteit 2005 (Kerkrade)

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Concentratie, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak, Kalenderjaar, Vergunning, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Bestuursorgaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 november 2006, nr. 200602240/1 inzake art. 6:13 Awb

Trefwoorden Administratief recht, Afdeling bestuursrecht, Belanghebbende, Niet-ontvankelijkverklaring, Ontwerpbesluit, Vergunning, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Ontvankelijkheid, Uitleg
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 november 2006, nr. 200602746/1 inzake artikel 8.11, derde lid Wm en artikel 5 EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Montferland)

Trefwoorden Veehouderij, Vergunning, Afdeling bestuursrechtspraak, Administratief recht, Ammoniak, Vergunningverlening, Agrarisch bedrijf, Bestuursorgaan, Europese unie, Geïntegreerde bestrijding
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 november 2006, nr. 200603354/1 inzake art. 20.1 Wm en art. 1:2 Awb (Deurne)

Trefwoorden Belanghebbende, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Statuut, Administratief recht, Belangenbehartiging, Levering, Kwaliteit, Merk, Stichting, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 november 2006, nr. 200603390/1 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (Oldenbroek)

Trefwoorden Varkenshouderij, Binding, Vergunninghouder, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Nabijheid, Perceel, Stallen, Aangifte, Afhankelijke woning, Medewerker
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 november 2006, nr. 200509072/1 inzake art. 8.15 Wm en art. 3, eerste lid Besluit financiële zekerheid (GS Limburg)

Trefwoorden Afval, Vergunning, Nakoming, Zekerheidstelling, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak, Beheer van afvalstoffen, Frequentie, Gelijkheidsbeginsel, Ministerie van volkshuisvesting
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 22 november 2006, nr. 200607027/2 inzake art. 8.18 Wm (Oisterwijk)

Trefwoorden Vergunning, Onherroepelijkheid, Veehouderij, Afdeling bestuursrechtspraak van, Belanghebbende, Administratief recht, Vergunningverlening, Voorlopige voorziening, Afname, Ammoniak
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 november 2006, nr. 200510557/1 inzake art. 20.1 Wm en art. 1:2 Awb (Maasdriel)

Trefwoorden Vereniging, Belanghebbende, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Merk, Milieuvergunning, Algemeen belang, Gemeente, Niet-ontvankelijkheid, Vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 november 2006, nr. 200604103/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm en art. 1, eerste lid Regeling aanwijzing BBT-documenten (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Aanbeveling, Aanwijzing, Risico, Vergunning, Beoordelingsvrijheid, Bodembescherming, Bodemverontreiniging, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afval
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 6 december 2006, nr. 200603076/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm en art. 7, vijfde lid Wvo (dagelijks bestuur Waterschap Reest en Wieden)

Trefwoorden Polycyclische aromaten, Vergunning, Afdeling bestuursrecht, Afval, Koolwaterstof, Rioolwaterzuiveringsinstallatie, Administratief recht, Beperkte aansprakelijkheid, Besloten vennootschap, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 6 december 2006, nr. 200603581/1 inzake art. 6:13 Awb (Steenwijkerland)

Trefwoorden Belanghebbende, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Dieselolie, Ontvankelijkheid, Ontwerpbesluit, Vergunning, Niet-ontvankelijkverklaring, Uitleg, Vergunninghouder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 december 2006, nr. 200603446/1 inzake art. 1.1, eerste lid Wm (Mill en Sint Hubert)

Trefwoorden Stallen, Bedrijfstak, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Administratief recht, Bedrijfsvoering, Bouw, Motivering, Vergunning, Vergunninghouder, Zorgvuldigheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 december 2006, nr. 200605039/1 inzake art. 8.12, eerste en vierde lid Wm (Horst aan de Maas)

Trefwoorden Vergunning, Verspreiding van stank, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Afval, Memorie van toelichting, Registratie, Verspreiding, Afvalvervoer, Bewaarder, Frequentie
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRvS 22 december 2006, nr. 200608810/1 inzake art. 5:32 Awb en art. 8.1 Wm (Epe)

Trefwoorden Last onder dwangsom, Ontvankelijkheid, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Ongedaanmaking, Vergunningaanvraag, Voorlopige voorziening, Verbod, Vergunning, Bestuursdwang
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 december 2006, nr. 200603728/1 inzake art. 20.1 Wm en art. 1:2 Awb (Ermelo)

Trefwoorden Belanghebbende, Afdeling bestuursrechtspraak, Administratief recht, Ontvankelijkheid, Vergunninghouder, Woning, Intrekking vergunning, Milieuvergunning, Niet-ontvankelijkheid, Vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Luchtkwaliteit, Woning, Hinder, Vergunning, Geluidhinder, Eigendom, Veehouderij, Administratief recht, Afhankelijke woning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 september 2006, nr. 200507318/1, Gelderland/reconstructieplan 'Veluwe'

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Intensieve veehouderij, Bouwvergunning, Gemeente, Noodzakelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 september 2006, nr. 200509499/1, Ministerraad/planologische kernbeslissing 'Tweede structuurschema Militaire Terreinen'

Trefwoorden Planologische kernbeslissingen, Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak, Eerste kamer der staten-generaal, Bouwwerk, Direct verband, Merk, Noodzakelijkheid, Rechtskracht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 september 2006, nr. 200600505/1, Kerkrade/vrijstelling

Trefwoorden Vereniging, Kleinhandelsbedrijf, Ruimtelijke ordening, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Bedrijfsresultaat, Belanghebbende, Niet-ontvankelijk, Ontvankelijkheidsverklaring, Bezwaarschrift
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 oktober 2006, nr. 200510531/1, Deurne/bestemmingsplan 'Heiakker e.o./Noordrand'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Bouw, Landgoed, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Luchtkwaliteit, Ontheffing, Voorstel van wet
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 11 oktober 2006, nr. 200508162/1, Aalsmeer/bestemmingsplan '1e Herziening N201-zone'

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Stikstofdioxide, Concentratie, Ruimtelijke ordening, Woning, Gemeente, Bestemmingsplan, Deskundigenbericht, Model, Afname
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 oktober 2006, nr. 200600059/1, Kerkrade/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Appartement, Luchtkwaliteit, Parkeerplaats, Gemeente, Ruimtelijke ordening, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Bouwvergunning, College van burgemeesters en wethouders, Concentratie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 oktober 2006, nr. 200600223/1, Scherpenzeel/bestemmingsplan 'Sportterrein De Bree'

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Ruimtelijke ordening, Voeging, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Toezegging, Bestemmingsplan, Concentratie, Gemeentehuis, Gemeenteraad, Merk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 november 2006, nr. 200601700/1, Nijefurd/bestemmingsplan 'Hemelum'

Trefwoorden Gemeenteraad, Bestemmingsplan, Bouwwerk, Ruimtelijke ordening, Navolging, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeentebestuur, Hinder, Belangenafweging
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 november 2006, nr. 200502427/1, Oosterhout/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Trefwoorden Streekplan, Ruimtelijke ordening, Glastuinbouw, Landbouw, Bestemmingsplan, Vertegenwoordiging, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 november 2006, nr. 200508171/1, Westvoorne/handhaving

Trefwoorden Afhankelijke woning, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak, Agrarisch bedrijf, Ongegrondverklaring, Ruimtelijke ordening, Verkoop, Agrarische bestemming, Bestemmingsplan, College van burgemeesters en wethouders
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 november 2006, nr. 200509319/1, Dronten/bestemmingsplan 'De Munten I'

Trefwoorden Woning, Gemeentebestuur, Ruimtelijke ordening, Woonwijk, Horeca, Bestemmingsplan, College van burgemeester en wethhouders, Deskundigenbericht, Verbod, Afdeling bestuursrechtspraak
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 november 2006, nr. 200601416/1, Venlo/vrijstelling

Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Glastuinbouw, Perceel, Afdeling bestuursrechtspraak, Agrarische bestemming, Bedrijfsbelang, Bouwvergunning, College van burgemeesters en wethouders, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 november 2006, nr. 200506036, Tubbergen/bestemmingsplan 'De Doorbraak'

Trefwoorden Bestemmingsplan, Gemeente, Provinciale staten, Ruimtelijke ordening, Waterloop, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeenteraad, Grondgebied
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 29 november 2006, nr. 200509566/1, Nieuwegein/bestemmingsplan 'Het Klooster 2004, correctieve herziening'

Trefwoorden Concentratie, Ruimtelijke ordening, Woning, Luchtkwaliteit, Ondernemingsactiviteit, Stikstofdioxide, College van burgemeester en wethouders, Bedrijfsvoering, Bouwwerk, Gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 december 2006, nr. 200602330/1, Schijndel/handhaving

Trefwoorden Bouwvergunning, Bouwwerk, Bouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Perceel, Ruimtelijke ordening, Burgemeester, College van burgemeester en wethouders, Handhaving, Merk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 december 2006, nr. 200605602/1, Winterswijk/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Aanhouding, Appartement, Bedrijfsvoering, Geluidhinder, Vennoot, Bestemmingsplan, Bouwvergunning, Verspreiding van stank, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 december 2006, nr. 200601140/1, Heerlen/bouwvergunning

Trefwoorden Perceel, Bestemmingsplan, Geluidhinder, Afdeling bestuursrechtspraak, Bouwvergunning, College van burgemeesters en wethouders, Gebruiker, Ongegrondverklaring, Ruimtelijke ordening, Zorginstelling
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 december 2006, nr. 200601222/1 en 200601224/1, Bergen/bestuursdwang

Trefwoorden Perceel, Agrarisch bedrijf, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bodem, Exploitatie, Bestemmingsplan, Bestuursdwang, Bouw, Bouwvergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 11 oktober 2006, nr. 200601825/1, Duiven/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Perceel, Tweede woning, Bestemmingsplan, Ongegrondverklaring, Privacy, Woning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Onroerende zaak, Planschade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 11 oktober 2006, nr. 200601854/1, Westland/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bestemmingsplan, Hoofdzaak, Verlies, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Glastuinbouw, Ongegrondverklaring, Onroerende zaak, Schadevergoeding, Bedrijfsvoering, Bestuurder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 oktober 2006, nr. 200602227/1, 200602230/1, 200602235/1, Swalmen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Luchtkwaliteit, Woning, Bestemmingsplan, Luchtverontreiniging, Wettelijke rente, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Deskundigenadvies, Nabijheid, Waardedaling, Administratief recht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 december 2006, nr. 200602305/1, Bergambacht/verzoek om planschade

Trefwoorden Bestemmingsplan, Herziening, Bedrijfspand, Vergunning, Aanwijzing, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouw, Bouwwerk, Gemeente, Ruimtelijke ordening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 december 2006, nr. 200602613/1/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Tweede woning, Bouw, Bestemmingsplan, Taxatie, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Eigenaar, Schade, Wettelijke rente, Woning, Compensatie
Auteurs Redactie

Redactie