StAB

Jurisprudentie

ABRvS 4 oktober 2006, nr. 200602177/1 inzake artikel 7.8b, vierde lid Wm, onderdeel D, categorie 14 Besluit milieu-effectrapportage 1994, bijlage III EG-richtlijn 85/337 en artikel 6 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtijn) (Someren)

Trefwoorden Milieueffectrapport, Aanwijzing, Bijzondere omstandigheden, Europese gemeenschap, Afdeling bestuurssrechtspraak, Administratief recht, Algemene maatregelen van bestuur, Ammoniak, Beschikking, Bestuursorgaan
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.